I forkant av utstillingen jobbet studentene intenst med forberedelser og design sammen med førsteamanuensis Svein Petter Knudsen, professor Petter Bergerud og vit. assistent Taran Neckelmann.

På den internasjonale plattformen Greenhouse fikk de vist seg frem både som individuelle designere og representanter for KMD. Dette er en viktig faglig arena som gir unge og uetablerte designere muligheten til å vise seg frem og knytte kontakter. Her får de et verdifull innblikk i hvordan andre designere, produsenter og universiteter jobber. 

Bærekraft, miljø og klimaavtrykk var et gjennomgående tema under årets messe. Ifølge EU blir så mye som 80 prosent av den totale miljøbelastningen til et produkt avgjort i designfasen.I en sirkulær økonomi er det avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at designeren gir produktet holdbarhet, benytter miljøvennlige materialer og tenker på alt fra produksjonsmetoder til frakt. Ved Institutt for design (KMD) jobbes det målrettet med dette gjennom hele studieforløpet. Studentene blir utfordret til å tenke helhetlig og utvikle gode og bærekraftige løsninger som fremmer et inkluderende og bærekraftig samfunn.  

Utstillingen RE: ordinary handler om viktigheten av å se tilbake for å kunne se fremover, hvordan vi kan gi nytt liv til gamle objekter. Studentene beskriver det selv på denne måten:   

- A reevaluated look at the ordinary / the traditional / the familiar / the old / the obsolete.     

This year’s exhibition puts an emphasis on looking back in order to look forward. This can take the form of blowing new life into an old idea, reimagining an object that has remained unchanged for a long time, or setting a new precedence for something as simple as a stool. Looking to the past for all its merits, while critically bringing the idea into the future.  

Studentene som deltok i år:

Simon Sviggum, Christopher H. Sørensen, Ingvild Litlere, Ronja Reigstad, Miriam Sleire, Marie Viola Fjelde, Anna Schmideder, Trine Busengdal, Frida Øster, Evan Knudsen, Njål Thunhold Hatteberg, Elias Henriksen, Malin Haugland, Naoki Mizukami, Taran Neckelmann.

SVT viser blant annet utstillingen RE:ordinary i sin nyhetssak fra årets Furniture Fair

På Instagram kan du se et større utvalg av årets bidrag fra studentene på KMD.

Foto: Marie Viola Fjelde, Tiril Hjelmeland

SVT viser utstillingen RE:ordinary i sin nyhetssak fra årets Furniture Fair.
SVT viser utstillingen RE:ordinary i sin nyhetssak fra årets Furniture Fair
IMG_1662.JPEG
RYE Designer: Marie Viola Fjelde
IMG_1701.JPEG
DOPPLER Designer: Christopher Sørensen
IMG_1691.JPEG
STICK SERIES Designer: Njål Thunold Hatteberg