Studieprogrammene ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) har ulike opptakskrav og opptaksprosesser. Følg linkene under for detaljert informasjon om søknadsprosess og opptak.