Aller først vil i Statsbygg takke Institutt for design ved Universitetet i Bergen for oppgavene som er valgt som kandidater til «Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur» for årskullet 2023.  

I Statsbygg har vi som et av flere strategiske mål å skape merverdi for brukerne og samfunnet, og levere bærekraftige løsninger. Og her synes vi alle årets kandidater bidrar med sine oppgave og sin tematikk.

De nominerte

Ved å bruke både analytiske metoder og en leken eksperimentell tilnærming, utforsker prosjektet hvordan materialsvinn og overskuddsmateriale kan reduseres til et minimum som en egen integrert aspekt av design- og produksjonsprosessen. Hatteberg svarer på behovet for nytenkning i veien mot en bærekraftig omstilling, og viser at det er mulig å skape innovative løsninger for møbel- og produktdesign som både er estetisk tiltalende og miljøvennlige.

Haugland tar for seg den samfunnsaktuelle utfordringen hvordan transformere et eksisterende bymiljø, styrke stedsidentitet og aktivisere bygulvet til et levende og attraktivt uterom som inviterer til opphold. Prosjektet har høy overføringsverdi og imponerer med gjennomarbeidete løsninger fra et helhetlig designperspektiv i grenseflaten mellom byutvikling, landskap og arkitektur.

Matland utforsker praktiske utfordringer som oppstår ved å ombruke eksisterende bygningsmasse og bygningsmaterialer, og tester hvordan de kan løses med kreative og effektive metoder. Med bakgrunn i innovative konsepter for ombruk og et svært omfattende analysearbeid leverer Matland et velgjennomført eksperiment til å utforske løsninger som fremmer overgangen til sirkulær økonomi i praksis.

Årets nominerte prosjekter til «Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur» 2023 har imponert juryen med sin evne til å tenke nytt og vise mot til å utforske bredden og tverrfagligheten i arkitektur. De nominerte prosjektene er et innovativt bidrag til å stadig utvikle og tøye interiørarkitektfagets tradisjonelle grenser for å svare på aktuelle samfunnsbehov. I år har juryen bestemt seg for å dele prisen mellom to kandidater, noe som vitner om det høye nivået av de nominerte arbeidene.

Vinnere av «Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur» er:

«SVINN» av Njål Thunold Hatteberg og «SIRKULÆR» av Kristine Matland

Juryens begrunnelse: 

Omstillingen til sirkulær økonomi krever nytenkning og innovasjon. Arkitektur- og byggebransjen oppfordres til å «Design out waste!», det vil si å finne strategier som reduserer behovet for nye materialressurser gjennom endringer i sine design-, prosjekterings- og produksjonsprosesser. Hatteberg og Matland har overbevist juryen med å ta opp denne utfordringen på en eksperimentell måte, og tilnærmet seg problemstillingen fra hver sin kant. 

Matlands prosjekt bruker bygningsmassen som en materialbank og utforsker arbeidsmetoder som tar utgangspunkt i det allerede eksisterende.

Hattebergs prosjekt eksperimenterer med hvordan sirkulære prinsipper kan anvendes ved å gå inn i produksjonslinjen. Begge prosjektene viser en svært gjennomarbeidet, helhetlig, og analytisk tilnærming, og juryen er imponert over engasjementet og arbeidet som er lagt inn i oppgavene.

Statsbygg takker Universitetet i Bergen og alle nominerte, og gratulerer vinnerne med prisen!