Hele uke 33 er satt av til ulike orienteringsmøter og arrangementer med informasjon om institutt, fakultetet og studieprogrammet for deg som er ny student ved KMD.

Denne første uken får du møte dine medstudenter, faddere og studiekonsulent både på instituttet du tilhører og på fakultetet. Du får også muligheten til å delta på fagutvalgenes fadderopplegg på ettermiddag- og kveldstid.

Velkommen til studiestart ved Fakultet for kunst, musikk og design!