Prøveforelesninger – Stilling som universitetslektor i kunst med hovedvekt på keramikk og leire - Fakultet for kunst, musikk og design
15. Mars 2018.
Møterom 303 - 3. Etg

09:00 - Karin Blomgren Karin Blomgrens prøveforelesning utgår
11:30 - Cecilia Jonsson
14:15 - Corrina Thornton

Prøveforelesninger– stilling som universitetslektor i kunst med hovedvekt på grafikk – Fakultet for kunst, musikk og design
16. Mars 2018
Møterom 303 - 3. Etg

09:00 – Herbert Wiegand
11:30 – Patrick Wagner