I prosjektet bruker Hildur Bjarnadóttir metoder fra tekstilkunst og maleri til å utforske betydningen av to ulike fargestoff, akrylmaling og plantepigment. Hun vever sammen og skaper en dialog mellom et industrielt skapt fargesystem og et naturlig system av farger. Ved å bringe disse to ulike elementene sammen i vevde maleri, utvider hun deres nærvær, gjør deres ulike egenskaper tydeligere og skaper en situasjon der de eksisterer på lik linje. Hildur bruker fargestoffene som et medium, med vekt på konteksten og innholdet de bringer med seg.

Akrylmaling er, i motsetning til plantefarger, et industrielt fremstilt standardisert fargesystem, mens de naturlige fargene har røtter i et bestemt sted. Planter tar opp i seg stedet de vokser i og det økologiske og sosiale systemet de tilhører. De samler informasjon gjennom jord og luft, røtter, blomster og blader. Denne informasjonen videreføres i fargene Hildur utvinner fra plantene hun har brukt i sitt forskningsprosjekt.

Det stedsspesifikke innholdet i fargene har stor betydning for arbeidet. Plantene kommer fra et bestemt stykke land, sør på Island, som Hildur nylig har anskaffet seg. Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i dette stedet, det fungerer som en plattform for å studere tema som tilhørighet og økologi. Farge som materiale, med referanser til historie, opprinnelse, sted og tilhørighet er hovedtema i hennes forskning.

Hildur Bjarnadóttirs kritiske refleksjon her.

Hildur Bjarnadóttir (f. 1969) bor og arbeider i Reykjavík og Flóahreppur syd på Island. Hun har en Bachelor of Arts fra islandske College of Arts and Crafts fra 1992 og en Master in Fine Arts fra Pratt Institute, Brooklyn, New York fra 1997. Hildur har hatt mange separatutstillinger over hele verden, som Colors of Belonging, Bergen Kjøtt, 2015, Subjective Systems i Kunstnerforbundet i Oslo og Mapping a Piece of Land i Hverfisgallery, 2014, Flora of Weeds i Hallgrímskirkja, Reykjavík, 2013, Coherence i Hafnarborg, Hafnarfjörður, 2011 og Encircling i The Pollock Gallery, Southern Methodist University i Texas, USA, 2008. Hildur er førsteamanuensis ved Iceland Academy of Arts i Reykjavík.

Forskningsprosjektet Textiles in the Extended Field of Painting:

  • Hovedveileder: Hilde Hauan
  • Biveileder: Anne Katrine Dolven
  • Evalueringskomite: Kjetil Berge, Hans Hamid Rasmussen  og Christine Hansen
  • Finansiert av Stipendiatprogrammet ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU).
  • Gjennomført ved tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen, nå Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen.
  • Stipendiatprogrammet er en forskerutdannelse på linje med akademisk organiserte ph.d- programmer.