Foredraget er en del av temadag om "Trivsel og helse", som arrangeres i forbindelse med semesterstart for studentene ved KMD. 
​​​​
Se program for temadagen her.

Per-Einar Binder er professor og visedekan ved Det psykologiske fakultet ved UiB. Han har forsket på bedringsprosesser 
og allianseutfordringer i psykoterapi og mindfulness-baserte behandlingsformer og skrevet fagbøker om mindfulness og eksistenspsykologi  (Et oppmerksomt liv. Om kropp, relasjon og nærvær i eksistensens psykologi), medfølelse og selvmedfølelse (Den som vil godt. Om medfølelsens psykologi), og en bok om prestasjonssamfunn, selvmedfølelse og selvrespekt for et allment publikum (Ikke vær så slem mot deg selv. En veiviser i det ufullkomne livet).

Ler mer om Binder her.