Det kryssdisiplinære prosjektet Matter, Gesture, and Soul har som mål å undersøke hvordan samtidskunst kan skape berøringspunkter med arkeologi. Prosjektet, som er ledet av Geir Harald Samuelsen, har etablert et samarbeidsmiljø der kunstneriske, poetiske og vitenskapelige uttrykk møter og responderer på prehistorisk «kunst».   

Ett av møtepunktene i prosjektet er utstillingen «Dig It Up and Put It in a Bag» på Universitetsmuseet i Bergen høsten 2021, som også følges av en publikasjon. Utstillingen gir innsyn i hvordan kunst og arkeologi tilbyr ulike ståsteder og tilnærmingsmåter i møte med fortidas materiale; prehistoriske symboler og steingraveringer i Fontainebleau (Frankrike), hulemalerier fra Sør-Afrika, det neolittiske gravstedet Newgrange i Irland og abaloneskjellets praktiske og mytiske betydning for våre forfedre. Den handler om hvordan former går igjen, hvordan vi husker og hvordan fortiden hele tiden endrer karakter, fordi punktet den betraktes fra er i kontinuerlig forandring. 

I møte med menneskehetens største utfordring, å endre måten vi innvirker på jordas økosystemer, er det avgjørende å finne frem til nye måter å forholde oss til virkeligheten. Vi graver i fortida for å finne en ny fremtid, vi graver for å lære oss å omsette sansning til ny forståelse. All forskning dytter på tanken. Det er målet. Men vi vet også at når tanken finner en stemme og trer ut i verden som kunnskap, er det ofte et resultat av en kollektiv anstrengelse på tvers av fagfelt.  

Hva kan kunst gjøre for annen forskning? Det er et spørsmål man ofte støter på i tverrfaglige prosjekter. Hva om vi snur på det og spør hva andre fagfelt kan gjøre for kunst? Kunst er i sitt vesen mer kollektivt enn mange andre fagområder; det er et kunnskapsfelt som samler og presenterer uten strenge premisser, metoder og krav til vitenskapelighet. Kanskje kan det sammenlignes med et elastisk nett, en veske eller en beholder der våre funn og bearbeidelser kan samles, deles, og bæres videre.   

Utstillingen er kuratert av Marit Paasche, Ph.D., Kunsthistorie, uavhengig forsker og forfatter.

Matter, Gesture and Soul er et KMD forskningsprosjekt og er finansiert nasjonalt av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), HK-dir.

   

Utstillingsdeltakere

Geir Harald Samuelsen (Norge)
Leder av prosjektet «Matter, Gesture, and Soul». Billedkunstner, Ph.D., førsteamanuensis og forsker ved KMD, Universitet i Bergen. 

Elin Tanding Sørensen (Norge)
Billedkunstner og landskapsarkitekt. Ph.D i marin landskapsarkitektur fra Fakultet for landskap og samfunn, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NBMU).

Dragoş Gheorghiu (Romania)
Ph.D. professor i kulturell antropologi, Doctoral School, National University of Arts in Bucharest, and Instituto Terra e Memória - Mação, Centro de Geociências da Universidade de Coimbra.

Eamon O'Kane (Irland)
Billedkunstner og professor i visuell kunst ved KMD, Universitetet I Bergen.

Maarten Vanden Eynde (Belgia)
Billedkunstner og Ph.D. student i MGS-projektet ved KMD, Universitet i Bergen.      

Petro Cecilia Keene (Sør-Afrika)
Arkeolog og uavhengig forsker, løst tilknyttet SapienCE (UiB).      

Åsil Bøthun (Norge)
Billedkunstner og professor i skulptur og installasjon ved KMD, Universitet i Bergen.