Program


09.00 Introduksjon, velkomst og informasjon om kurset, Ashley, Bente and Torkell

09.10 Professor Anna Nele Meckler, Institutt for geovitenskap, UIB, Bjerknessenteret for klimaforskning, and Silje Lund Sørland, forsker fra NORCE ogBjerknessenteret for klimaforskning, Extreme weather events: Causes, impacts, and future predictions.

09.40 Professor Kjersti Fløttum, Institutt for fremmedspråk, Leder ofr LINGCLIM-prosjektet, The Role of Language in The Climate Change Issue.

10.10 Førsteamanuensis Ida Vikøren Andersen, Postdoktor, Institutt for fremmedspråk, UIB, Youth, climate change and climate communication.

10.40 Presentasjon av studentprosjektene, 3 grupper x 20 min.

Lett lunsj, Nedre Hall

12.30 Presentasjon av studentprosjektene, 2 grupper x 20 min.

13.30 Professor Steven Skaggs, University of Louisville, semiotiker and forfatter, Digital presentasjon.

14.00 Professor Marcel Danesi, University of Toronto, Semiotikk, Lingvistisk antropologi, Digital presentasjon.


14.30 Offisiell åpning utstillingen i Nedre Hall. Kristin Guldbrandsen Frøysa, Fagdirektør, Energidirektør , UiB