Arrangement

How to triennial? Bergen Assembly as a case

Sted: Landmark Bergen
Rasmus Meyers Allé 5, 5015 Bergen, Hordaland

Tid: 20:00-22:00

Internasjonale kunstnere, kuratorer og akademikere fra Bergen Assembly sitt kunstneriske råd samles denne kvelden til en paneldebatt om deres erfaringer fra de over syv årene de har virket sammen. I forlengelsen av dette diskuteres triennalen og dens relasjon til kunstlandskapet Bergen.

Hvordan lage triennale? Kunstnerisk råds refleksjoner etter to utgaver av Bergen Assembly.

Syv fremtredende internasjonale kunstnere, kuratorer og akademikere, som var sentrale bidragsytere ved Bergen Biennial Conference i 2009, har siden oppstarten av Bergen Assembly i 2011 utgjort prosjektets internasjonale kunstneriske råd. De har i denne perioden fordypet seg i og diskutert formatet «biennaler» – periodiske internasjonale samtidskunstarrangementer – generelt, og Bergen Assembly spesielt.

Deres innspill og impulser har påvirket de kuratoriske valgene som er gjort av teamene som har vært kunstneriske ledere for de to første utgavene av Bergen Assembly, og gjennom dette arbeidet har de stille også påvirket kunstscenen i Bergen.

Denne gruppen har reflektert rundt dette temaet i syv år, og det er på tide å møte dem og samtale med dem. Hvilke refleksjoner og impulser kan rådet bidra med til det krevende miljøet som oppstår i skjæringspunktet mellom triennalen som overordnet institusjonell ramme, og det mangfoldige og sammensatte kunstlandskapet som kjennetegner Bergen?

I denne panelsamtalen vil fem medlemmer fra Bergen Assemblys kunstneriske råd, Ute Meta Bauer, Ingar Dragset, Bruce W. Ferguson, Maria Hlavajova og Ranjit Hoskote, dele sine refleksjoner og synspunkt. Bergen Assemblys direktør Haakon Thuestad deltar også i samtalen, som blir ledet av Anne Szefer Karlsen.

Dette er et samarbeid mellom Bergen Assembly og Kuratorpraksis, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Bergen Assemblys kunstneriske råd består av:
• Ute Meta Bauer, professor visuell kunst fra MIT og direktør ved Centre of Contemporary Art Singapore
• Ina Blom, professor ved UiO, kurator og forfatter
• Ingar Dragset, kunstner og kurator, en del av duoen Elmgreen & Dragset
• Bruce W.Ferguson, president ved OTIS College of Art and Design i Los Angeles
• Maria Hlavajova, kunstnerisk direktør ved BAK – Basis voor actuele kunst i Utrecht
• Ranjit Hoskote kunstkritiker, kurator, poet og kulturteoretiker
• Solveig Øvstebø, tildligere direktør for Bergen Kunsthall nå direktør ved the Renaissance Society i Chicago