Susan Schupplis forelesning fokuserer på materiale som ble utviklet gjennom prosjektet “Learning from Ice". Prosjektet omfatter en dokumentar filmet i Canadian Ice Core Archive og et geokjemisk laboratorium i USA (2019), fulgt av forskning på de endrede vilkårene for havisen og isbreenes tilbaketrekking på Svalbard (2020). I oktober 2021 gjorde hun feltarbeid og beslektede undersøkelser i Zanskar-regionen i Himalaya sammen med isbreforsker Dr. Farooq Azam og Faiza Khan. Dette nye arbeidet, som hun vil presentere i forelesningen, bringer sammen vitenskapelige og kunstneriske tilnærminger til klimaendring ved å utvikle akustiske og lyttebaserte metodologier i kryosfæreforskningen. Gjennom ulike situerte «lyttepraksiser» forener prosjektet vitenskapelig forskning, lokale erfaringer og kunnskap om isbreene som blir overlevert fra en generasjon til en annen.   

Forelesningen presenteres av BEK – Bergen senter for elektronisk kunst i samarbeid med det kunstneriske forskningsprosjektet «Illuminating the Non-Representable» ved KMD, ledet av professor Hilde Kramer.