Foto: Rune Rolvsjord, Norce

Denne gangen vil vi gjøre oppstartsmøte for musikkterapstudentene ved Griegakademiet til et spesielt møte. Vi håper at flest mulig av dere vil komme. 

Det blir presentasjoner fra tidligere studenter, nåværende studenter og ansatte. Vi ønsker at de nye studentene skal få anledning til å lære av de eldre studentene og ikke minst, de som er ferdig utdannet. I tillegg blir det info og presentasjon fra ulike studentorganisasjoner. Johannes Medlien er konferansier for dagen.  
 
I tillegg blir det felles lunsj og jam. Mer info kommer etter hvert, men husk å sette av dagen. 

Husk også å merke datoen 19.8. Da blir alle musikkterapistudentene invitert til å være med på Pøbelscenen med innslag. Se egen event om dette.