Som utdanningsinstitusjon- er vi godt nok forberedt på de komplekse problemene verden står ovenfor? Hvordan påvirker endringene i samfunnet utdanningen av morgendagens designere? Hvordan forholder vi oss til fremtiden og hva må vi fokusere på? Vil AI være en trussel eller et verktøy?

Program:

Filosofiske betraktninger om bærekraft, tverrfaglig tenkning, sosialt ansvar med mer
Filosof og psykolog Professor Henrik Berg,
Senter for vitenskapsteori, UIB

Hva forventes av statlige byggherrer? Hva og hvordan er fremtidens designer/arkitekt
Direktør for rådgiving og tidligfase i STATSBYGG, Hege Maria Eriksson

Er AI er trussel eller et verktøy?
Professor Dag Elgesem
Institutt forinformasjons- og medievitenskap, UIB

Hvordan skal vi utdanne for fremtiden? Hva sier studentene?
Samtale ledet av instituttleder Mona Larsen med designstudentene: Maud Pold, Ronja Reigstad & Tiril Hielmeland

Pizzapause, gruppeoppgaver med AI
Christoffer Pettersen fra AVO Consulting

Hvordan kan designeren påvirke? Bærekraft «nr.17»
En historie fra interiørarkitektene i Bergen ved interiørarkitekt Merethe Strømmen fra Haltenbanken

Sosial bærekraft og brukerinvolvering
Fragment arkitekter, Oslo v/ Arild Eriksen

Tverrfaglig samarbeid i praksis
Førsteamanuensis Bente Irminger
Institutt for design v/UIB

Oppsummering v/ Tom Morgan