Utstilling

Berøringspunkter

Galleri Salhus, Tekstilindustrimuseet, MUHO/Museumssenteret i Hordaland.

Tid: 18.04 – 9.05 2021
Åpningstider: fre 11-16 og søn 12-17 

Bestill omvisning her

Fakultet for kunst, musikk og design presenterer igjen nye arbeider av kunststudenter som på forskjellige måter forholder seg til tekstile materialer og teknikker.

Fokusområde tekstil ved KMD har et mangfoldig og vitalt miljø av studenter, verksmestere og kunstfaglige ansatte som sammen utforsker et bredt spekter av emner innen kunstnerisk praksis.

Utstillingen er satt sammen av studenter fra de fleste årsklasser mellom første Bachelor og avgangsstudenter fra Master 2. De viser arbeider fra et bredt spekter av utrykks-former; analoge og digitale, konseptuelle, håndverksbaserte, utført innen teknikker som stofftrykk, farging, vev, strikk, søm, foto, nye media samt egenutviklede metoder for formålet. Arbeidene representerer tanker og refleksjoner knyttet til temaer som kommunikasjon, identitet, bærekraft og natur. Stemmene er ulike, men de berører hverandre. Sammen håper de også å berøre andre.

Berøringspunkter følger en lang tradisjon for samarbeid og markerer med dette et nytt kapittel. Den er kuratert av professor Tim Parry-Williams, førsteamanuensis Tone Saastad og kunsterer og nylig alumn, Daniela Bergschneider.

Galleri Salhus hører til Tekstilindustrimuseet, Museumssenteret i Hordaland (MUHO). Galleriets profil er å vise tekstilkunst av høy kvalitet. Utstillingsprogrammet er også åpent for andre materialer eller uttrykk som omhandler tekstile teknikker eller temaer.