Billedtekst: Installasjonsbilde fra Sveinung Rudjord Unnelands utstilling i Joy Forum i 2023.

I 2017 flyttet Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) inn i splitter nye lokaler i Møllendalsveien, og skiftet samtidig navn og organisatorisk tilhørighet. Samtidig begynte Sveinung Rudjord Unneland sitt arbeid med doktorgradsprosjektet Urgent Affairs, Strange Empathy. I prosjektet undersøker Unneland konsekvensene av disse strukturelle og arkitektoniske endringene, parallelt med at han utforsker hvordan vi kan etablere ulike autonome rom og praksiser innenfor den institusjonelle konteksten som sådan. 

Kun ved å insistere på en radikal åpenhet omkring hva kunst er eller kan være, er det etter Unneland sin mening mulig å opprettholde en meningsfull relasjon til kunstbegrepet. Et viktig spørsmål blir da hvordan vi (som kunstnere, forskere og lærere) best kultiverer og ivaretar denne åpenheten, i egen praksis og innenfor de institusjonelle rammene mange av oss befinner oss i.

Urgent Affairs, Strange Empathy plasserer seg i en institusjonell tradisjon som i Bergen går tilbake til det selvorganiserte Vestlandets Kunstakademi (1973). Gjennom praktisk rettede samarbeidsprosjekt utforsker Unneland hvordan denne arven kan videreføres innenfor dagens institusjonelle rammer. Parallelt med dette har han arbeidet med maleri som en integrert del av prosjektet; en personlig praksis der han kan sette opp modeller for mulige forhold mellom det fiktive og det reelle, det personlige og det som er felles, det innenfor og det utenfor.

Personalia

Sveinung Rudjord Unneland (1981, Farsund) er billedkunstner og ph.d. stipendiat ved Kunstakademiet – institutt for samtidskunst ved Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen. Han tok sin utdannelse ved Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthochschule Berlin-Weissensee (2007). Sveinung Rudjord Unneland har jobbet med Urgent Affairs, Strange Empathy siden 2018 under veiledning av Eamon O'Kane og Ane Hjort Guttu.