Kurset tilbys kvinnelige jazzinstrumentalister i alderen 15-20 år som enda ikke har påbegynt en musikkutdanning på høyskole-/konservatorienivå, og er et ledd i en langsiktig rekrutteringsstrategi for a øke andelen kvinnelige jazzutøvere i Norge.

Årets kurs vil ha fokus på improvisasjon, samspill og workshops, slik som i foregående år, men grunnet den pågående Covid-19-pandemien og smittevernsrestriksjoner begrenses kurset til to kurs á 3 dager med maks 5 deltakere pr kurs.

Begge kursene vil gå i uke 41 og vare tre dager med overlapp onsdag 7. oktober.
Kurs 1: mandag 5. – onsdag 7. oktober.
Kurs 2: onsdag 7. – fredag 9. oktober.

Årets kurs blir ledet av:
Hildegunn Øiseth
Kursansvarlig, trompetist og bandleder

Oddrun Lilja Jonsdottir
Gitarist og komponist

Heidi Kvelvane
Saxofonist og jazzstudent ved Griegakademiet

Grunnet smittevernsansvar vil Griegakademiet i år ikke stå for reise, kost og losji. Kursdeltagerne er selv ansvarlige for reise til og fra Griegakademiet hver dag.

Ved stor påmelding forbeholder Griegakademiet seg retten til å prioritere blant de påmeldte.

Har du spørsmål?
Kontakt oss på opptak.kmd@uib.no

Påmeldingsfrist: 27.september