Kurset er for kvinnelige jazzinstrumentalister i alderen 15-20 år som enda ikke har påbegynt en musikkutdanning på høyskole- eller konservatorienivå, og er et ledd i en langsiktig rekrutteringsstrategi
for å øke andelen kvinnelige jazzutøvere i Norge. Ved stor påmelding forbeholder Griegakademiet seg retten til å prioritere blant de påmeldte. Griegakademiet dekker reise, kost og losji for de kursdeltagerne
som blir invitert.

Fjorårets kurs gikk over all forventning. 26 jenter fra Arendal i sør til Mosjøen i nord besøkte Griegakademiet for fem dager med undervisning i improvisasjon, samspill og workshops. Se video fra fjorårets kurs her.

Også i år kan vi skilte med et stjernelag av kursledere:

For mer info, kontakt: opptak@kmd.uib.no