Tekstilkunstutstilling i Galleri Salhus 
Norsk Trikotasjemuseum, Salhus, 
Bergen 14. - 29. september 2020.

Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen er stolt over å presentere nye arbeider av studenter som jobber med tekstil som materiale i Galleri Salhus. 

Fokusområdet for tekstil ved KMD kan skilte med et mangfoldig og vitalt miljø av studenter, verksmestere og kunstfaglige ansatte som sammen utforsker en bred portefølje av emner innen kunstnerisk praksis.

Arbeidene som presenteres er skapt individuelt av 16 kunstnerstudenter som bruker veving, trykk, farging, strikking, søm, manipulasjon og andre tverrfaglige tilnærminger. Verkene er ladet med individuelle tanker, refleksjoner og kommentarer knyttet til et bredt spekter av temaer: personlig, offentlig, privat og sosial; og utkommer fra utvidede diskurser rundt temaer som kultur, identitet, kommunikasjon og miljøvern. Som sådan representerer de mange visuelle, haptiske og kognitive uttrykkene sterke, spirende stemmer i samtidskunstfeltet (innen tekstil). Utstillingen følger en lang tradisjon for å jobbe med museet og markerer et nytt kapittel i det tette samarbeidet. Den er kuratert av professor Tim Parry-Williams, førsteamanuensis Ingrid Aarset og nylig alumn, Daniela Bergschneider.

Galleri Salhus er et galleri ved Norsk Trikotasjemuseum. Galleriets profil er primært å vise tekstilkunst av høy kvalitet.
Utstillingsprogrammet kan også åpnes for å inkludere andre materialer / uttrykk som omhandler tekstile teknikker eller temaer / motiver som klær, industri o.l.