Borealis inntar fakultetet og de åpne rommene med en helaften bestående av nye lyder og ny musikk. La deg drive mellom konserter som interagerer med hjemmesnekrede musikkroboter, lokale komponisters nye visjoner for strykekvartett og frekk og freidig musikk spilt av et av Norges beste ensembler. Studenter fra KMD som har deltatt i kunstprofessor Brandon Labelles Pirate Sound presenterer resultatet av workshopen i, og rundt fakultetsbygget. 

Les mer om åpningsarrangementet her.

Borealis er en festival for eksperimentell musikk i Bergen. Foregår i år i perioden 7. – 11. mars 2018. Se hele programmet her.