Prosjektet er initiert av Arnulf Christian Mattes, leder for Senter for Griegforskning og Dániel Péter Biró, professor i komposisjon i samarbeid med Hilde Haraldsen Sveen, førsteamanuensis i vokalmusikk ved Griegakademiet. Ved å bringe sammen kunstneriske, historiske og musikkvitenskapelige perspektiver skal dette prosjektet bidra til å øke bevisstheten om jødisk kulturarv i Bergen, Norge og Skandinavia. 

Lite er kjent om de jødiske komponistene og musikerne som har levd og virket i Skandinavia, de fleste av dem immigrerte tidlig på 1900-tallet eller ble drevet i eksil under andre verdenskrig. Hva vet vi om deres biografier, deres sosiale og kulturelle forhold, deres pedagogiske eller institusjonelle betydning og virkning? Hvordan formet mottakelsen av majoriteten deres identitet som kunstnere og migranter med jødisk bakgrunn i lokale og nasjonale sammenhenger?

Et annet mål med dette prosjektet er å se på historien til jødene i Skandinavia i lys av den overordnede fortellingen om forfølgelse, trauma og Holocaust. En workshop med Griegakademiets komposisjonsstudenter resulterte i nye komposisjoner basert på lyrikken av Nelly Sachs, som utforsker disse aspektene kreativt og fra individuelle utgangspunkt. Disse komposisjonene vil bli sidestilt med komposisjonen Gvul (Border) av Dániel Péter Biró, som undersøker historisk hukommelse og traumer via dekonstruksjon av musikalsk materiale.

Utover dette har målet vært å initiere en tverrfaglig utveksling med forskere i visuell kunst om hvordan personlige vitnesbyrd og kulturell erindring, historier om forfølgelse, eksil og overlevelse kan engasjere nye publikummere. Seminarets andre dag er viet dette spørsmålet: Hvordan kan deltakende metoder for fortelling med kunstnere og tidsvitner i tett dialog utfordre og utfylle tradisjonelle former for historieskrivning?

Resultatene av dette prosjektet presenteres i samarbeid med BIT20, pianist Ermis Theodorakis, Griegakademiet og Senter for Griegforskning ved Universitetet i Bergen.

Konsert i St. Markus kirke 2. mai kl. 19:30
Remembering Lost Music:

Julia Constance Wiger-Nordås
Resitasjon
Olve Haugen, Voice
Diego Lucchesi, Clarinet
Peter Kates, Percussion

Francisco Corthey
but who?
Filip Eriksen, Voice
Jon Behncke, Trumpet
Peter Kates, Percussion

Isak Hård
Om eg berre visste
Louise Engeseth, Voice
Diego Lucchesi, Clarinet
Martin Shultz, Violin

Emiliano Ortíz Benítez
Ágata Blanca
Maria Myklemyr Reite, Voice
Jarle Lars Rotevatn, Piano
Diego Lucchesi, Clarinet

Dániel Péter Biró
Gvul (Border) for Piano and Electronics
Ermis Theodorakis, Piano
Dániel Péter Biró, Electronics
 

Program for seminaret (PDF)

Prosjektet er støttet av strategiske prosjektutviklingsmidler delt ut av Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.