Program:

Harald Sæverud (1897-1992): «6 Sonatiner op.30" (1948-50)
Einar Røttingen, klaver

Morten Eide Pedersen (1958-2014): «T.S. Elliot Impressions» 
(førstegangsfremførelse av hele verket)
Signe Bakke, klaver

Knut Vaage (f.1961): «Rabalder» (2018-19. Urfremførelse)
Einar Røttingen, klaver

Konserten arrangeres i samarbeid med Ny Musikk Bergen og Avgarde.

Forskningsprosjektet «(Un-)Settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means» består av utøverne Einar Røttingen, Signe Bakke, Njål Sparbo, Torleif Torgersen, Hilde H. Sveen, Ricardo Odriozola, Liv Elise Nordskog, John Ehde, musikkviter Arnulf Mattes og komponist Knut Vaage. Prosjektet, som går over tre år (2017-2020), er knyttet til Griegakademiet, UiB med støtte fra det nasjonale «Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid». Gruppen arbeider med utøverens valg av musikalske/instrumentale uttrykksvirkemidler i dialog med musikalske intensjoner og indikasjoner i partituret i utvalgte verk av norske komponister: Harald Sæverud, Geirr Tveitt, Fartein Valen, Klaus Egge, Ludvig Irgens-Jensen, Morten Eide Pedersen og Knut Vaage. 

Prosjektet har som mål å aktualisere og kaste et nytt blikk på fremføring og formidling av disse komponistene i spenningsfeltet mellom fremføringstradisjoner, personlig kunstnerisk intuisjon, erfaring, innsikt og notebildets potensiale for et levende musikalsk uttrykk.

Lenke til forskningsprosjektets nettsider her.