Fargeseminaret er et samarbeid mellom Institutt for design, KMD og Forum Farge, nettverk for fargeforskning og praksis i Norge. Det er gratis for medlemmer av Forum Farge, fagstab KMD og studenter , men åpent for alle interesserte i henhold til en inngangssum på kr 350 /ev betaling av medlemsskap i FF.
Datoen er den internasjonale fargedagen. FF s årsmøte er sammenkoblet med seminaret og vil foregå i etterkant av foredragene. Temaene spenner fra farge i grafisk design, tekstil og møbel til rom og omgivelser, persepsjon, helse og materialitet/kvalitet i fremtidens malerfag

Seminaret blir holdt på på nordisk og engelsk.

Program:

08.30-09.30 Registrering
09.30 Velkommen v/ Mette L´orange FF/KMD og Mona Larsen KMD/instituttleder, Institutt for design

Farger i design- og kunstfeltet
09.35 Margrethe Odgaard. designer DK
“Farver som et sanselig sprog”
10.20 Tomas Gjetmundsen. Intr.ark. Utstillingsdesign
“Fargesetting av utstillingen: Liv Blåvarp-Smykker”
10.50 Kaffe
11.10 Gilles & Cecilie studio. UK Grafisk design/illustrasjon/rommaleri
“Make the world colourful”
11.55 Heidi Aarstad/Sunniva Breidvik, Design Inkubator/KMD. Bergen blir grå. "% farge"

12.15 Lunsj i Kafé Munck

Farge som fenomen, verktøy og materiale
13.15 Jean-Baptiste Thomas: Post doc. NTNU:
"Quantifying material appearance"
13.50 Helle Wijk, dosent Gøteborg Universitet /Sahlgrenska institutt : Kan den fysiska miljön stödja en personcentrerad
vård och omsorg? Färg och ljus betydelse.
14.15 Pause. Kaffe
14.30 Bent Erik Myrvoll, kunstner. Muralmaler/kalkmaler
“Fargens materialitet og egenart”
15.00 Norbert Seidel : Kirkekunstmaler/malermester.
“Fra en grenseløs malerpraksis”
15.30 Kort samtale/materialitet

ca 15.45 Årsmøte Forum Farge