Morton Feldman og Triadic Memories

Tid: mandag 16. januar kl. 12.30 - 14.30
Sted: Prøvesalen, Griegakademiet - Institutt for musikk

Få også med deg konserten søndag 15. januar i Universitetets Aula
 

«Intuisjon» er hovedtemaet for det kunstneriske forskningsprosjektet Sounding Philosophy våren 2023. På denne konferansen blir musikken til Feldman bli introdusert, etterfulgt av en åpen paneldiskusjon om Triadic Memories (1981)

Sounding Philosophy starter året med en konsert med det banebrytende verket Triadic Memories i Universitetets Aula, fremført av en forkjemper for samtidsmusikk, Einar Røttingen.  

I etterkant av konserten følger denne konferanse på Griegakademiet mandag 16. januar 2023 kl 12:30 – 14:30 i Prøvesalen. 

På denne konferansen vil musikken til Morten Feldman bli introdusert etterfulgt av en åpen paneldiskusjon om Triadic Memories. Et hovedtema vil være hvordan intuisjon spiller en rolle i skapelsen og mottakelsen av dette verket, i musikken til Feldman så vel som i musikken generelt. 

Diskusjonen ledes av Dániel Péter Biró, professor i komposisjon ved Griegakademiet og leder av det kunstneriske forskningsprosjektet Sounding Philosophy og vil involvere Einar Røttingen, Maria Mjaaland Sele, Annabel Balean Guaita, medlemmer av forskergruppen Sounding Philosophy, komposisjons- og pianostudenter fra Griegakademiet og medlemmer av NyMusikk Bergen.

Alle interesserte er hjertelig velkommen til å delta!