Sounding Philosophy starter året med en konsert med det banebrytende verket Triadic Memories i Universitetets Aula, fremført av en forkjemper for samtidsmusikk, Einar Røttingen.  

I etterkant av konserten følger denne konferanse på Griegakademiet mandag 16. januar 2023 kl 12:30 – 14:30 i Prøvesalen. 

På denne konferansen vil musikken til Morten Feldman bli introdusert etterfulgt av en åpen paneldiskusjon om Triadic Memories. Et hovedtema vil være hvordan intuisjon spiller en rolle i skapelsen og mottakelsen av dette verket, i musikken til Feldman så vel som i musikken generelt. 

Diskusjonen ledes av Dániel Péter Biró, professor i komposisjon ved Griegakademiet og leder av det kunstneriske forskningsprosjektet Sounding Philosophy og vil involvere Einar Røttingen, Maria Mjaaland Sele, Annabel Balean Guaita, medlemmer av forskergruppen Sounding Philosophy, komposisjons- og pianostudenter fra Griegakademiet og medlemmer av NyMusikk Bergen.

Alle interesserte er hjertelig velkommen til å delta!