På seminaret får vi høre om erfaringene ved MOT82, Hjellestadklinikken og Aleris når det gjelder brukermedvirkning innen musikkterapi og vi får en
samfunnsforskers perspektiv på brukermedvirkning. Vi får også møte en pårørende som deler sine erfaringer fra demensomsorgen, samt høre om erfaringene til brukerpanelet for psykisk helsevern i Helse Bergen. Sist, men ikke minst: POLYFONs eget brukerpanel etableres mot slutten av dagen.

Seminaret er gratis, POLYFON spanderer lunsj.  Påmelding her innen 28. mai

Program for dagen:

11.30 - 12.00:
12.00 - 12.30:
12.30 - 13.00:
13.00 - 13.15:
13.15 - 13.40:
13:40 - 14.05:
14.05 - 14.30:
14.30 - 14.45:
14.45 - 15.05 :

15.05 - 15.15:
15.15 - 15.30:

15.30

Felles lunsj
Medforsking og utforsking – om brukermedvirkning i prosjektet MOT82
Brukerstyring i musikkterapi - i teori og praksis
Pause
Brukermedvirkning - sett fra et forskerperspektiv
Om å være pårørende til personer med demens
Erfaringspanelet psykisk helse og rus, Helse Bergen
Pause
Kom Nærmere - et prosjekt som fremmer brukermedvirkning gjennom bruk av
samfunnsmusikkterapeutisk praksis
Musikk ved ungdommer fra Aleris
Brukerpanel – hva er det, hva kan det brukes til?
Presentasjon av representantene i POLYFONs brukerpanel
Slutt