Helt fra oldtiden frem til i dag, har ulike former for mediasjon endret mennesker og ikke-menneskers kropper og kognisjon. Alle overgangene fra kroppsspråk til tale og skriftspråk og videre inn i vår digitale, mutlimediale nåtid, har sin egen distinkte materielle karakter. Disse transformasjonene endrer radikalt vår evne til å oppfatte og iaktta oss selv og alt rundt oss.

Concepts of O inviterer til en gjenoppdagelse av noen av fortidens glemte konsepter og forsking. Kjersti Sundland retter oppmerksomheten mot de ubeleilige båndene til mystiske og okkulte tradisjoner som har blitt fjernet i etableringen av psykologi som vitenskapelig fagfelt. Utstillingen utforsker hvorvidt tidligere systemer for helbredelse og transetilstander kan forfriske innsikten vår, i en tidsalder preget av en voksende global økonomi hvor det kjempes om og kapitaliseres på oppmerksomheten vår.
 
Gjennom bruk av video, skulptur, trykk og hypnotisk transe sesjoner, tar Concepts of O lekent for seg effekten av jordlig og menneskelig elektromagnetisk stråling og setter det i sammenheng med telepati og psykoanalytiske øvelser. Skulpturer laget av kobber tar en viktig plass i utstillingen. Bruken av det høyt ledende mineralet er en kommentar til den pågående overgangen fra analog kommunikasjon til internett som nå kobler verden sammen. Fra å ha vært det mest brukte komponenten i kommunikasjonsteknologien, er kobber i ferd med å bli erstattet av optiske fiberkabler i Norge.  
 
Hvilke typer relasjoner mellom mennesker og andre levende vesener trer frem hvis vi har en forståelse av at sansefornemmelser kan distribueres mellom mennesker, dyr, tekniske, uorganiske og organiske enheter?
 
Anvendelse av transe i terapautisk sammenheng har blitt praktisert gjennom historien, i hele verden. I det 18. århundre kategoriserte tyske Anton Mesmer terapeutiske transetilstander gjennom sitt «system of interdependencies». Han mente transetilstander ble fremkalt av det han kalte dyrisk magnetisme - en kraft som beveger seg gjennom og påvirker både det levende og ikke-levende. Concepts of O utforsker hvordan disse okkulte systemene for helbredelse gjemmer seg som spøkelser, ikke bare i moderne vitenskap og teknologi, men i relasjonell og sanselig oppfatning av omgivelsene våre. Utstillingen henter også inspirasjon fra psykososiolog Jacob L Morenos begrep tele-møter, definert som øyeblikk av ekte forbindelse mellom mennesker. 
 
Dette prosjektet utforsker kommunikasjon gjennom tele, ikke bare som mediering gjennom teknologi, men som overføring av energi mellom mennesker og ikke-mennesker. Hypnotiske transesesjoner med hypnoterapaut Martin Mikkelsen vil bli annonsert i forkant av utstillingsåpningen. Disse kveldssesjonene, med tittelen Magnetic Sleep, er et resultat av et to år langt samarbeid mellom Martin Mikkelsen og Kjersti Sundland.

«Concepts of O» er utstillingen av de kunstneriske resultatene fra Kjersti Sundlands kunstneriske forskningsprosjekt (ph.d 2016-2020) «In The Presence of Phantoms». Kunst- og designhøyskolen i Bergen – Institutt for samtidskunst, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.


Photo:
•    Newgrange prehistoric monument. County Meath. Ireland. Wikimedia commons