Blyant og papir var utgangspunktet i all sin enkelhet og direktehet. Det ble etterhvert mange tegninger, 200 i antall. Dette er tegninger som kommer ut fra fantasi og forestilling og er derfor ikke observerende tegning. Etter å ha arbeidet med tegningene en tid - så dannet det seg et univers som er organisk og med en botanisk karakter. Men disse vekstene finnes ikke i den virkelig verden - de er vekster som kun finnes som forestillingsbilder. De har et rom i seg selv men eksisterer ikke i et fysisk rom.