Erik Friis Reitan har tatt utgangspunkt i materialer som befinner seg i grenselandet mellom menneskelig og geologisk tid, og har gjennom en nitidig håndverksprosess iscenesatt fotografiet som et romlig og taktilt objekt. I installasjonen inviteres betrakteren til å forholde seg aktivt til en uforutsigbar og fysisk overveldende situasjon hvor man må navigere seg fram, tørre å gå inn i det ukjente og ta seg tid til å la sansene tilpasse seg de fysiske omgivelsene. 

Utstillingen er en del av Erik Friis Reitans utforsking av fotografiet som et latent bilde som kan manifestere seg i ulike materialer og former. Teleportation #3 er den siste av tre utstillinger i doktorgradsprosjektet hans ved kunstakademiet i Bergen, som henter inspirasjon fra blant annet Robert Smithsons nonsitesJames Turell, sakral arkitektur, science fiction, huler og gravkamre, samt 1800 tallets dioramaer og panoramamaleri. 

I doktorgradsprosjektet sitt ser Friis Reitan på hvordan fotografiet, denne merkelig virkelighetsnære bildeformen, forholder seg til fravær og tilstedeværelse, repetisjon og kroppslig sansning, og hvordan fotografiet kan forflytte virkelighet og bevissthet mellom steder. 

Fotografisk teknologi kan bringe utilgjengelige steder og objekter inn i vår sanselige sfære, og bildets optiske dybdeillusjon og øynenes evne til å se “gjennom” overflaten gjør at betrakteren kan “være” helt andre steder enn den konkrete situasjonen hen befinner seg i. Hva da med resten av kroppen, som blir igjen, her, i rommet? Og hvordan transformerer den fotografiske gjengivelsen materien som er avbildet? Måten fotografiet trenger inn i forholdet mellom visuell, motorisk og taktil sansning på, kan danne grunnlag for refleksjoner rundt væren, virkelighet og illusjon, og forholdet mellom menneske, teknologi, og natur. 

Teleportation #3 forstås derfor kanskje best som et åpent rom for refleksjon og tilstedeværelse, hvor betrakteren selv kan ta stilling til slike grunnleggende spørsmål. 

 

Friis Reitan kommer i løpet av utstillingsperioden til å invitere publikum inn til en serie kunstnersamtaler og omvisninger i kulissene, hvor han vil utdype flere av refleksjonene som ligger bak prosjektet.