Hvert år i april arrangeres det avgangsutstilling med studentene fra Institutt for kunst ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UiB i Bergen Kunsthall. I årets utstilling møter publikum 28 unike kunstnerskap hvor mange av disse tar opp spørsmål som speiler tiden vi lever i.

Spørsmålene spenner bredt, men flere av studentene reflekterer det antropocene landskapet i sine arbeider og utforsker endringer i naturen og menneskers påvirkning på den mens andre stiller seg spørsmål med sine og andres framtidsutsikter i en tid hvor fremtidsvisjoner virker som noe som hører fortiden til.

I Friday the 13th oppfordrer kunstnerne til handling, skaper rom for refleksjon, kontekst og gir nye perspektiver. Blant disse kunstneriske stemmene vil de fleste kunne finne noen som snakker til dem.

Kan jeg få din oppmerksomhet?
Hva husker vi?
Hvordan ser vi?
Hvordan kan vi glemme?
Hva var fremtiden?
Hvem er ansvarlig?
Har du tid?

Årets utstillere er: Masoud Alireza, Samet Bayat, David Breida, Samuel Brzeski, Julia Cremers, Ruben Eikebø, Robin Everett, Sigrid Fivelstad, Floriane Grosset, Anna Gruneau, Renate Synnes Handal, Anniken Jøsok Hessen, Ariadne Iribarren Irigoyen, Charlotte Jonsmyr , Iben Isabell Krogsgaard, Laurie Lax, Maria Lystrup, Lucila Mayol, Hanne Maren Meldahl, Anita Rufus Pamer, Sara Plantefève-Castryck, Susanne Quist, Noelie de Raadt, Øystein Skråstad, Dafna Staretz, Martin Stråhle, Marianne Toppe og Brynhild Winther

Årets Masterutstilling er kuratert av Ingrid Haug Erstad