Ein kan mellom anna sjå liknande motiv men med ulike tolkingar: frå ein gammal Oselver-robåt som etter mange år i bruk har funne vegen til Kunsthallen, til ein båt i resirkulert leire, som aldri vil kunne sjøsetjast.


Omgrepet triage tyder 'sortering' og har sitt opphav frå medisinsk terminologi. I praksis tyder det ei rekkefølgje for kven ein behandlar i helsetruande naudssituasjonar og vert nytta om korleis ein prioriterer utifrå kvar medisinske ressursar kjem best til nytte, eller gjer det mest sannsynleg å oppnå overlevelse eller suksess.

Til utstillinga kan triage koplast til utvalsprosessen som kunstnarar går gjennom, frå byrjinga av den kunstneriske prosessen til presentasjon av det endelege resultatet. I tråd med dette har ein tradisjonell utstillingskatalog blitt bytta ut med ei samling plakatar, ein for kvar kunstnar, der motivet er henta frå prosessen. Plakatane er bunde og presentert som ei heilheit, men ein kan losne plakatane frå kvarande, arrangere dei på nytt eller skilje ut ein som sin favoritt. På denne måten kan publikum avgjere lage si eiga prioriteringsrekke og avgjere kva som skal løftast fram i ettertid.

Masterutstillinga 2017 opnar 7. april og er open til 7. mai. Utstillinga er stengt 14-17. april grunna påske.

Avgangsstudentane i 2017 er:
Andreas Dyrdal, Arild Våge Berge, Aski Dahl, Aurora Solberg, Diva Helmy, Elias Björn, Erin Sexton, Henning Klungtvedt, Icaro Zorbar, Ingrid Bjørnseth, Kamilla Langeland, Lorie Ballage, Louise Butler, Malin Overholth, Mari Norddahl, Michelle M. Sparks, Nuri Sakong, Sara Kollstrøm Heilevang, Sjur Eide Aas, Sofia Magdalena Eliasson, Taru Kallio, Tia Casper, Tova Fransson, Vilde Løwenborg Blom, Yanyi Cao, Åsne Eldøy