Albert Tang er stipendiat i det norske programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid, og arbeider med prosjektet Reflective Roaming - Design, ubiquitous fantasy, everyday reality.

Les mer om prosjektet her. På engelsk.