Fakultet for kunst, musikk og design

bilde av fakultetsbygget i Møllendal

Foto: ©Hufton+Crow

Om Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå fundert på høyt anerkjent kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

Vi utdanner framtidens kunstnere, designere, utøvende musikere, komponister, musikkterapeuter, musikkvitere, kuratorerer, musikk- og kunstpedagoger.

Fakultetet har rundt 700 studenter og 190 ansatte. Den faglige virksomheten er organisert i tre institutter (kunst, musikk og design) med felles administrasjon. Instituttene har både vitenskapelige og kunstneriske stipendiater. UiB fikk høsten 2018 på plass et nytt kunstnerisk ph.d.-program, som medførte en ytterligere styrking av fakultetet.

Fagmiljøene innen kunst og design er samlokalisert i et nytt bygg, spesialtegnet for virksomheten av Snøhetta. UiB arbeider for å etablere et eget bygg for Griegakademiet – Institutt for musikk på nabotomten i Møllendal.

KMD samarbeider med mange ledende institusjoner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 

Historie

Opprinnelsen til KMD er tre selvstendige institusjoner. Historien kan kort oppsummeres slik:

  • 1905: Bergens Musikakademi grunnlegges. Ble senere til Bergen musikkonservatorium. Overtatt av staten i 1981.
  • 1909: Bergen Kunsthåndverksskole grunnlegges. Fra 1988 Statens høgskole for kunsthåndverk og design.
  • 1948: Studieeatelieret (privat billedkunstutdanning) opprettes. Fra 1973: Vestlandets kunstakademi. Overtatt av staten i 1981.
  • 1995: Bergen musikkonservatorium går inn i UiB og får navnet Griegakademiet - Institutt for musikk
  • 1996: Vestlandets kunstakademi og Statens høgskole for kunsthåndverk og design blir slått sammen til Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB). Endret navn til Kunst- og designhøgskolen i Bergen (fortsatt KHiB) i 2012.
  • 2017: KHiB går inn i UiB og danner KMD sammen med Griegakademiet.
     

Kjente kunstnere, musikere og designere som Petter Opsvik, Lise Davidsen, Vibeke Tandberg, Andreas Engesvik og Matias Faldbakken er alumner ved fakultetet.   

Styring og ledelse ved KMD

Den øverste lederen ved Fakultet for kunst, musikk og design er dekanen som ansettes av Universitetsstyret ved UiB.

Dekanen leder virksomheten ved fakultetet innenfor rammer satt av Universitetsstyret, instrukser fra rektor og universitetsdirektør, og gjennom vedtak fattet av Fakultetsstyret som ledes av en ekstern leder.

Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelsen av fakultetets administrasjon.

Organisasjonskart

Bilde mangler tekst

Fra konsert i Sæverud-salen på Griegakademiet. Foto: Magne Sandnes

Kontakt og kart

Fakultet for kunst, musikk og design holder til i Møllendalsveien 61 og Lars Hillesgate 3

Åpningstider
09.00 - 14.00 mandag til fredag.

Kontakt
Telefon:
(+47) 55 58 73 00 (Møllendalsveien 61) eller (+47) 55 58 69 50 (Lars Hillesgate 3).
E-post: post@kmd.uib.no
Besøksadresser:
Møllendalsveien 61  (kunst, design, administrasjon)
Lars Hillesgate 3 (musikk)


For henvendelser til resepsjonen:
post@kmd.uib.no

Postadresse:
Universitetet i Bergen
Fakultet for kunst, musikk og design
Postboks 7800
5020 Bergen

Gå til Google for et mer detaljert kart