De fleste i administrasjonen har sitt arbeidsted i Møllendal (bildet over). I tillegg får fakultetet tjenester fra sentrale avdelinger ved UiB.

Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelsen av administrasjonen ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).

Seksjon for støtte til utdanning, forskning og formidling

Denne seksjonen er delt i tre grupper:
Gruppen for støtte til utdanning
Gruppen for støtte til forskning og forskerutdanning
Gruppen for støtte til formidling, kommunikasjon og produksjon

Seksjonen ledes av fungerende fakultetsdirektør Eli Neshavn Høie.

Gruppen for støtte til utdanning ledes av seksjonsleder Hilde Skare.

 

Gruppen for støtte til utdanning

Sentrale oppgaver:

 • rekruttering av studenter
 • opptak rekruttering av studenter 
 • opptak 
 • oppfølging og utvikling av fakultetets studieprogram 
 • undervisnings- og timeplanleging 
 • vurdering og eksamen 
 • internasjonalt utdanningssamarbeid 
 • veiledning og oppfølging av studenter 
 • EVU 
 • praksiskoordinering 
 • kvalitetsarbeid
   

Kontakt Gruppen for støtte til utdanning

Gruppen for støtte til forskning og forskerutdanning

Sentrale oppgaver:

 • dokumentasjon, rapportering og evaluering av fakultetets forskning
 • sekretariatsfunksjon for forskningsutvalget
 • oppfølging av forskerutdanningene
 • støtte i søknadsprosesser og prosjektoppfølging
 • støtte til eksternt forskningssamarbeid (BOA)
 • støtte til internasjonalt samarbeid i forskning og forskerutdanning


Kontakt Gruppen for støtte til forskning og forskerutdanning

Gruppen for støtte til formidling, kommunikasjon og produksjon

Sentrale oppgaver:

 • nettredaktør for fakultetets nettsider kmd.uib.no
 • innholdsproduksjon til fakultetets ulike kanaler, som nettsider og sosiale medier
 • strategisk kommunikasjon
 • kommunikasjonsrådgivning
 • mediekontakt
 • medansvar for programmering, kuratering, publikumsutvikling, planlegging og gjennomføring av konserter, utstillinger og andre arrangement


Kontakt Gruppen for støtte til formidling, kommunikasjon og produksjon

Seksjon for verksteder og tekniske tjenester

Fagspesifikke verksteds- og tekniske tjenester er en forutsetning for kvalitet i utdanning og forskning ved KMD og utgjør en felles ressurs som er viktig for at fakultetet skal nå sine mål om tverrfaglig samarbeid

Seksjonen ledes av seksjonssjef Heine Bringe.

 

Seksjonens sentrale oppgaver:

 • fotografi
 • grafikk
 • keramikk og leire
 • metall
 • elektroniske og digitale medier
 • tekstil (stofftrykk)
 • tekstil (vev)
 • tre
 • eksperimentverksted
 • pianoteknikk
 • lydteknikk

   

   

KMDs førstelinjetjenester

Sentrale oppgaver:

 • kontaktpunkt
 • mottak av studenter, ansatte og gjester
 • enklere saksbehandling knyttet til utdanning og økonomi
 • daglige driftsfunksjoner

Personer:
Rebeca Torres, konsulent
Belén Aula Carmona, førstekonsulent (vikar)

Fra sentraladministrasjonen ved UiB

Fakultet for kunst, musikk og design får tjenester fra sentrale avdelinger ved UiB, gjennom medarbeidere med arbeidssted ved KMD.

HR-avdelingen
Vidar Lidtun, fungerende assisterende fakultetsdirektør (seniorrrådgiver)
Anette Gjertsen, seniorkonsulent
Åslaug Styve Mjånes, seniorkonsulent

Kontakt HR ved KMD

Økonomiavdelingen
Øivind Skaar, seniorrådgiver

Kommunikasjonsavdelingen
Tora Sanden Døskeland, kommunikasjonsrådgiver (50%)