Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelsen av administrasjonen ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).
 

Seksjon for støtte til utdanning, forskning og formidling

Denne seksjonen er delt i tre grupper:
Gruppen for støtte til utdanning
Gruppen for støtte til forskning og forskerutdanning
Gruppen for støtte til formidling, kommunikasjon og produksjon

Seksjonen ledes av assisterende fakultetsdirektør Eli Neshavn Høie.

 


Gruppen for støtte til utdanning

Sentrale oppgaver:

 • rekruttering av studenter
 • opptak rekruttering av studenter 
 • opptak 
 • oppfølging og utvikling av fakultetets studieprogram 
 • undervisnings- og timeplanleging 
 • vurdering og eksamen 
 • internasjonalt utdanningssamarbeid 
 • veiledning og oppfølging av studenter 
 • EVU 
 • praksiskoordinering 
 • kvalitetsarbeid
   

Personer:
Hilde Skare, seniorrådgiver, gruppekoordinator
Steffen Christensen Bekkelund, eksamens- og timeplankonsulent
Sara Bjørneset, studiekonsulent, kunst
Birthe Berven Dahle, studiekonsulent, musikkterapi
Mona Størseth Emmerhoff, førstekonsulent lønn og refusjoner
Britt Pernille Lindvik, eksamenskonsulent ved Griegakademiet
Kristine Vinje Haukaas, studiekonsulent utøvende musikk
Eystein Sandstø Kvam, opptakskonsulent
Trude Mathiesen, studiekonsulent, design
Ingjald Selland, rådgiver, koordinator for studieadministrative systemer
Tale Vik, rådgiver, internasjonal koordinator

Gruppen for støtte til forskning og forskerutdanning

Sentrale oppgaver:

 • dokumentasjon, rapportering og evaluering av fakultetets forskning
 • sekretariatsfunksjon for forskningsutvalget
 • oppfølging av forskerutdanningene
 • støtte i søknadsprosesser og prosjektoppfølging
 • støtte til eksternt forskningssamarbeid (BOA)
 • støtte til internasjonalt samarbeid i forskning og forskerutdanning


Personer:
Kjerstin Tønseth, seniorrådgiver, gruppekoordinator
Dagfinn Bach, forskningsrådgiver
Sol Sneltvedt, forskningsrådgiver
Anne-Len Thoresen, forskningsrådgiver


Gruppen for støtte til formidling, kommunikasjon og produksjon

Sentrale oppgaver:

 • nettredaktør for fakultetets nettsider kmd.uib.no
 • innholdsproduksjon til fakultetets ulike kanaler, som nettsider og sosiale medier
 • strategisk kommunikasjon
 • kommunikasjonsrådgivning
 • mediekontakt
 • medansvar for programmering, kuratering, publikumsutvikling, planlegging og gjennomføring av konserter, utstillinger og andre arrangement


Personer:
Mia Kolbjørnsen, kommunikasjonsrådgiver, gruppekoordinator
Anette Andersen, kommunikasjons- og produksjonskonsulent
Gard Andreas Frantzsen, kommunikasjonsrådgiver
Jane Sverdrupsen, kommunikasjonskonsulent (50%), inkludert dokumentasjon av KU (20%)
Olav Tveitane, produsent
Hilde Kvalvaag, kommunikasjonsrådgiver (50%) fra Kommunikasjonsavdelingen

Seksjon for verksteder og tekniske tjenester

Fagspesifikke verksteds- og tekniske tjenester er en forutsetning for kvalitet i utdanning og forskning ved KMD og utgjør en felles ressurs som er viktig for at fakultetet skal nå sine mål om tverrfaglig samarbeid

Seksjonen ledes av verkstedsleder Stig Rostrup Christiansen.

 

Seksjonens sentrale oppgaver:

 • fotografi
 • grafikk
 • keramikk og leire
 • metall
 • elektroniske og digitale medier
 • tekstil (stofftrykk)
 • tekstil (vev)
 • tre
 • eksperimentverksted
 • pianoteknikk
 • lydteknikk
   

Personer:
Fredrik M. Salhus, verksmester modellverkstedet  
Signe Halle, verksmester tekstil
Kari Merete Paulsen, verksmester tekstil
Odd Melseth, verksmester grafikk
Ann-Kristin Stølan, verksmester risograf
Nathan Corum, verksmester fotografi
Øivind Eide, verksmester treverkstedet
Kristian Skjold, verksmester treverkstedet/metallverkstedet
Svein Orrebakken, verksmester metallverkstedet
Arthur Hureau, verksmester digitale og elektroniske medier
Davide Bertolini, lydtekniker
Jens Schumann, pianotekniker

Tor-Atle Elvsås, driftstekniker
 

   

KMDs førstelinjetjenester

Sentrale oppgaver:

 • kontaktpunkt
 • mottak av studenter, ansatte og gjester
 • enklere saksbehandling knyttet til utdanning og økonomi
 • daglige driftsfunksjoner

Personer:
Rebeca Torres, konsulent
Jill Karlstad, konsulent
Sara Julie Mo Dressel, konsulent

Lærlinger:
Malin Nielsen
Jamie Akers

Fra sentraladministrasjonen ved UiB

Fakultet for kunst, musikk og design får tjenester fra sentrale avdelinger ved UiB, gjennom medarbeidere med arbeidssted ved KMD.

HR-avdelingen
Vidar Lidtun, seniorrrådgiver
Linda Opshaug, rådgiver
Kamila Cholti, seniorkonsulent

Økonomiavdelingen
Øivind Skaar, seniorrådgiver
Ingunn Alvseike, rådgiver
Marianne Lohne, førstekonsulent

Kommunikasjonsavdelingen
Hilde Kvalvaag, kommunikasjonsrådgiver (50%)