2017: Blir en del av Fakultet for kunst, musikk og design, sammen med Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen.

2012: Skifter navn fra Kunsthøgskolen i Bergen til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

2009: Markering av 100 årsjubileum. 300 studenter.

1996: Statens høgskole for kunsthåndverk og design og Vestlandets Kunstakademi slås sammen til Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) som resultat av nasjonal høgskolereform. Statlig finansiert. 250 studenter.

Bergens Kunsthåndverksskole, senere Statens høgskole for kunsthåndverk og design, er et av de to utdanningsstedene som i 1996 ble en del av den nye Kunsthøgskolen i Bergen - Kunst- og designhøgskolen i Bergen fra 2012. Den andre er Vestlandets Kunstakademi, etablert i 1973:

Statens høgskole for kunsthåndverk og design

1909: Bergens Kunsthåndverksskole (BKHS) etableres. Deltids- og kveldsskole, videregående skole fylkeskommunal finansiering. 16 elever (alle menn).

1951: Blir treårig dagskole

1981 – 1986: Blir statlig høgskole. Første kunstutdanning i Norge som får gradsordning med treårig grunnstudium og hovedfag på halvannet år. Skrifter navn til Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD)

Vestlandets Kunstakademi

1948: Studieatelieret i Bergen opprettes som privat kveldsskole

1973: Vestlandets Kunstakademi (VKA) etableres som treårig dagskole. Finansiert av staten, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. 28 studenter.

1982: Blir statlig kunstakademi med fireårig studium.