Bendik Prestegård Vatne

Avdeling: Visuell Kommunikasjon

Nasjonalitet: Norsk

E-post: bendik.vatne@live.no

 

Belyste fortellinger

Hvordan kan jeg skape en scene for visuell historiefortelling gjennom kombinasjon av mediene papir, lys og lyd?

I mitt masterprosjekt ville jeg utforske muligheten for visuell historiefortelling ved bruk av mediene papir lys og lyd. Papirskulpturer, programmert lys og en fortellerstemme. En opplevelse der tilskueren til dels kunne gå inn i fortellingen, i et rom hvor den utspilte seg rundt en.

Hva ønsket du å utforske?

Historier som vanligvis blir nedskrevet på papir, ønsket jeg å sette inn i en ny kontekst, en ny scene, et nytt rom. Jeg ville skape en opplevelse der tilskuerne blir omsluttet av fortellingen ved å gå inn i et rom hvor den utspiller seg rundt dem. Jeg illustrerer historier i tre-dimensjonal form. Fyller et mørkt rom med en historiefortellers stemme som spilles over høyttalere sammen med papir skulpturer. Papir skulpturene belyses av lyskilder som er programmert til å følge historiens gang. Lyser opp, kommer til syne og mørkner. På denne måten skapes det interaksjon mellom fortellingen og det visuelle materialet, samtidig som jeg håper på at rommet skal oppleves som mer levende. Lyset og lyden hjelper tilskueren med å navigere seg frem i historien og i rommet, skaper bevegelse og fokus.

Hvordan har prosessen vært?

Prosessen min preges av en håndfast tilnærming, materialet får lede og gode ideer oppstår underveis mens jeg utforsker materialets muligheter og begrensninger. Papiret står som hovedmaterialet i prosjektet og er utgangspunktet for den visuelle utforskningen. Papiret er lett å bearbeide og åpner opp for en prosess der ideer raskt kan prototypes og testes gjennom tre-dimensjonale papir modeller. Jeg begynte på et tidlig tidspunkt å utforske problemstillingen min gjennom praktisk utprøving i form av utstillinger. I disse utstillingene har jeg samarbeidet med forfatter Maria Dahl, og musiker Dávid Mágyel. Maria har skrevet tekstene som har vært utgangspunktet for historiefortellingen og vært min diskusjonspartner og Dávid har komponert et lydbilde rundt fortellerstemmen og dramatiseringen av historien. Etter hver utstilling har jeg fått tilbakemeldinger og gjort observasjoner som har vært viktige for den videre utviklingen av prosjektet.

Hva er det som har inspirert deg?

Det er verden i seg selv som inspirerte meg. Å reise ga meg sjansen til å oppleve og utvikle en helt ny holdning. Jeg har alltid vært interessert i å eksponere meg selv for ulike kulturer og realiteter. Den konstante interaksjonen med et mangfold av mennesker, miljøer, situasjoner og stimuli ga meg sjansen til å skape og arbeide med en rekke ulike utsikter og oppfatninger.

Hva er blitt resultatet?

Det endelige resultatet av masterprosjektet har vært to utstillinger. Fyrvokteren var den første, og ble satt opp på Bergen offentlige bibliotek i november 2018. Dette er den andre utstillingen, bygget rundt teksten Når mor dro til sjøs. Da Maria skrev teksten bestemte hun seg raskt for at det skulle være et rollebytte her, det var mor som skulle være på sjøen og jobbe, mens far ønsket å være hjemme med sin sønn og ikke minst hagen, som spiller en sentral rolle i denne teksten. Likevel er det ikke rollebyttet historien handler om. Hva handler den så om? Noen som venter i en hage, noen som reiser på sjøen. Noen som liker å bli der de er, noen som vil ut og oppleve verden... Et ektepar, en mor en far. Det er noe med lengsel her. En lengsel etter en mor, en mor som alltid lengter etter å reise. I arbeidet med det visuelle har jeg festet meg ved hagen og de skiftende årstidene, som er et gjennomgående tema i historien. Farget lys markerer endringer i historien, skaper dramatikk. Sammen med de geometriske og organiske papirskulpturene danner lyset hagen hvor historien finner sted.

Hvem vil særlig ha nytte av ditt prosjekt?

I dette masterprosjektet har jeg utviklet et konsept for visuell historiefortelling. En utstilling, hvor folk kan gå inn og lytte til en historie og se den utspille seg rundt en. Den appellerer forhåpentligvis litt til delen av oss som liker å drømme seg bort i en fortelling, slik man kanskje gjorde da man var liten og ble lest for av en forelder. Utstillingen skal være en flersanselig og spennende opplevelse som folk i ulike aldre kan ha glede av.