I sitt forskningsarbeid har hovedfokus vært på fargebruk i kunst og arkitektur, der hun studerer overføringsverdi fra ett fagområde til et annet.
–Jeg søker gjennom en rekke studier og prosjekter å utvikle gode metoder og eksempler for fargesetting av rom, arkitektur og objekter, samt å bevisstgjøre om fargens potensiale for trivsel, veifinning, identitet og fysisk artikulering. Inspirasjon for arbeidet de siste årene har vært Le Corbusier (1887-1965). Hans «Fargeklaviatur» fra 1931 og 1959 og hans holdninger til arkitektonisk farge har på forskjellige måter vært utgangspunkt for arbeidet. Det gjelder også mine utstillinger i Warsawa 2011 og i Rom 8, Bergen  2013: «Who is afraid of red and blue?», samt i Trondhjem Kunstforening 2014. (Byens farger). Hans metode for blanding av maling med pigmenter og bindemidler på bestemte måter uten svart og titanhvitt bryter med dagens kommersielle metoder og bruk av NCS som Norsk Standard. Målet er å utvikle slike kvalitative metoder i dag, i samarbeid med ulike aktører, og derved også fokusere mer på fargekvalitet og materialitet.