Studenter utgjør den største gruppen ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) og vi ønsker at alle studentene våre engasjerer seg i utformingen av sin hverdag og fremtid ved KMD.

Vi tilbyr kunst- musikk- og designutdanning på høyeste nivå i Norge. Undervisningen er basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Mange undervisningsprosjekt foregår i det offentlige rommet, og eksamensprosjektene blir presentert i sentrale gallerier og konsertsaler. Vi er i kontinuerlig utvikling gjennom dialog mellom studenter og fagstab. Undervisningen blir kontinuerlig evaluert og dette sikrer at KMD er en levende, kvalitetsbevisst institusjon i stadig utvikling.

Livet som student

Lena Marie Kolås, student på bachelorprogrammet i møbel- og romdesign/interiørarkitektur

Marthe Serck-Hanssen, student på bachelorprogrammet i musikkvitenskap

Agnieszka Gawlik, student på bachelorprogrammet i visuell kommunikasjon

Anette Lerøen Rønhovde, student på femårig integrert masterprogram i musikkterapi

Tora Schei Rørvik, student på bachelorprogrammet i møbel- og romdesign/interiørarkitektur