Studier

Performance med Studenter

Fra uroppføringen av Alwynne Pritchard's verk ”up without an insistent casting away” under nøkkelseremonien til KMDs nye bygg i Møllendal 11. oktober 2017. Foto: Thor Brødreskift. 

Studier ved Fakultet for kunst, musikk og design


Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er ledende innen kunstnerisk utviklingsarbeid og tilbyr forskningsbasert undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Utdanningene på KMD er basert på det fremste innen kunstnerisk forskning og erfaringskunnskap. Mange undervisningsprosjekt foregår i det offentlige rommet, og eksamensprosjektene blir presentert i sentrale gallerier. Fakultetet er i kontinuerlig utvikling gjennom dialog mellom studenter og fagstab. Undervisningen blir kontinuerlig evaluert og dette sikrer at KMD er en levende og kvalitetsutviklende institusjon.

600

studenter

190

ansatte

3

institutter

11

studieprogram

It’s not just the heritage brands making waves. Nordic countries now boast some of the best design schools in the world, such as the Bergen Academy of Art and Design (nå slått sammen med Griegakademiet til KMD) in Norway.
– Katie Treggiden, The Guardian

Studier ved Institutt for design

Vi utdanner designere innen visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign /interiørarkitektur. Instituttet tilbyr utdanning på bachelor, master, og ph.d-nivå. Den faglige virksomheten omfatter individuelle og felles forskningsprosjekter og et utstrakt samarbeid med andre fagmiljø.

Institutt for design er opptatt av å bidra til økt forståelse av samfunn og kultur. Design er i dag mye mer enn hva du ser, og spenner fra utforming av objekt, til visualisering av forestilte virkeligheter og imaginære fremtider. 

Instituttet tilbyr studier i:

Studier ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst kjennetegnes av et vidt spekter av kunstneriske uttrykksformer, åpne samtaler og kritiske diskusjoner. Kunstakademiet har kjernekompetanse i  8 fokusområder: fotografi, grafikk, keramikk og leire, maleri og tegning, nye medier (lyd/video), performance/tidsbasert kunst, skulptur og installasjon, og tekstil.

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst tilbyr studier i:

Studier ved Griegakademiet – Institutt for musikk

Griegakademiet – Institutt for musikk ble opprettet i 1995, da tidligere Bergen Musikkonservatorium ble en del av Universitetet i Bergen. Vår profil bygger på sterke og internasjonalt anerkjente fagmiljøer. Instituttet er opptatt av å skape møtepunkter mellom kunstneriske disipliner, musikkvitenskap, musikkterapi, musikkpedagogikk og andre universitetsfag.

Instituttet tilbyr studier i:

Praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere, musikere og designere

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for kunstnere og designere er en ettårig lærerutdanning på fulltid, mens PPU for utøvende musikk kan tas som fulltidsstudium på ett år eller som deltidsstudium over to år. I begge studiene står det faglige perspektivet i fokus for den pedagogiske tilnærmingen til formell undervisningskompetanse.  Utdanningene kvalifiserer formelt for undervisning i kunst, musikk og design.

På fakultetet tilbys det studier i: