Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er ledende innen kunstnerisk utviklingsarbeid og tilbyr forskningsbasert undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Fakultetet har tre institututter: Kunstakademiet – Institutt for kunst, Griegakademiet – Institutt for musikk og Institutt for design. Mange undervisningsprosjekt foregår i det offentlige rommet, og eksamensprosjektene blir presentert i sentrale gallerier. Fakultetet er i kontinuerlig utvikling gjennom dialog mellom studenter og fagstab. Undervisningen blir kontinuerlig evaluert og dette sikrer at KMD er en levende og kvalitetsutviklende institusjon. 

Institutt for design

Vi utdanner designere innen visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign /interiørarkitektur. Instituttet tilbyr utdanning på bachelor, master, og ph.d-nivå. Den faglige virksomheten omfatter individuelle og felles forskningsprosjekter og et utstrakt samarbeid med andre fagmiljø.

Institutt for design er opptatt av å bidra til økt forståelse av samfunn og kultur. Design er i dag mye mer enn hva du ser, og spenner fra utforming av objekt, til visualisering av forestilte virkeligheter og imaginære fremtider. 

Studieprogram ved Institutt for design:

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst kjennetegnes av et vidt spekter av kunstneriske uttrykksformer, åpne samtaler og kritiske diskusjoner. Kunstakademiet har kjernekompetanse i  8 fokusområder: fotografi, grafikk, keramikk og leire, maleri og tegning, nye medier (lyd/video), performance/tidsbasert kunst, skulptur og installasjon, og tekstil.

Studieprogram ved Kunstakademiet:

Griegakademiet – Institutt for musikk

Griegakademiet – Institutt for musikk ble opprettet i 1995, da tidligere Bergen Musikkonservatorium ble en del av Universitetet i Bergen. Vår profil bygger på sterke og internasjonalt anerkjente fagmiljøer. Instituttet er opptatt av å skape møtepunkter mellom kunstneriske disipliner, musikkvitenskap, musikkterapi, musikkpedagogikk og andre universitetsfag.

Studieprogram ved Griegakademiet:

Praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere, musikere og designere

Har du utdanning innen kunst, design eller musikk, og lyst til å bli lærer? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg!
PPU er et studium som gir deg formell lærerkompetanse for grunnskole, videregående skole og kulturskole. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende musikk eller komposisjon og PPU for kunstnere og designere kan taes på fulltid, over ett år, eller som deltidsstudium over to år. Studiet bygger på bacelorgrad i skapende kunst og design, eller i utøvende musikk eller komposisjon. Det er to utdanningsløp for PPU-KMD, ett løp for kunst og design og ett for musikk, med felles undervisning i pedagogikk.