Om instituttene

Performance med Studenter

Fra uroppføringen av Alwynne Pritchard's verk ”up without an insistent casting away” under nøkkelseremonien til KMDs nye bygg i Møllendal i 2017. Foto: Thor Brødreskift. 

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er ledende innen kunstnerisk utviklingsarbeid og tilbyr forskningsbasert undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Fakultetet har tre institututter: Kunstakademiet – Institutt for kunst, Griegakademiet – Institutt for musikk og Institutt for design. Mange undervisningsprosjekt foregår i det offentlige rommet, og eksamensprosjektene blir presentert i sentrale gallerier. Fakultetet er i kontinuerlig utvikling gjennom dialog mellom studenter og fagstab. Undervisningen blir kontinuerlig evaluert og dette sikrer at KMD er en levende og kvalitetsutviklende institusjon. 

700

studenter

190

ansatte

3

institutter

10

studieprogram

Institutt for design

Vi utdanner designere innen visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign /interiørarkitektur. Instituttet tilbyr utdanning på bachelor, master, og ph.d-nivå. Den faglige virksomheten omfatter individuelle og felles forskningsprosjekter og et utstrakt samarbeid med andre fagmiljø.

Institutt for design er opptatt av å bidra til økt forståelse av samfunn og kultur. Design er i dag mye mer enn hva du ser, og spenner fra utforming av objekt, til visualisering av forestilte virkeligheter og imaginære fremtider. 

Studieprogram ved Institutt for design:

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst kjennetegnes av et vidt spekter av kunstneriske uttrykksformer, åpne samtaler og kritiske diskusjoner. Kunstakademiet har kjernekompetanse i  8 fokusområder: fotografi, grafikk, keramikk og leire, maleri og tegning, nye medier (lyd/video), performance/tidsbasert kunst, skulptur og installasjon, og tekstil.

Studieprogram ved Kunstakademiet:

Griegakademiet – Institutt for musikk

Griegakademiet – Institutt for musikk ble opprettet i 1995, da tidligere Bergen Musikkonservatorium ble en del av Universitetet i Bergen. Vår profil bygger på sterke og internasjonalt anerkjente fagmiljøer. Instituttet er opptatt av å skape møtepunkter mellom kunstneriske disipliner, musikkvitenskap, musikkterapi, musikkpedagogikk og andre universitetsfag.

Studieprogram ved Griegakademiet:

Praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere, musikere og designere

Har du utdanning innen kunst, design eller musikk, og lyst til å bli lærer? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg!
PPU er et studium som gir deg formell lærerkompetanse for grunnskole, videregående skole og kulturskole. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende musikk eller komposisjon og PPU for kunstnere og designere kan taes på fulltid, over ett år, eller som deltidsstudium over to år. Studiet bygger på bacelorgrad i skapende kunst og design, eller i utøvende musikk eller komposisjon. Det er to utdanningsløp for PPU-KMD, ett løp for kunst og design og ett for musikk, med felles undervisning i pedagogikk.