Studier og opptak

Studenter som spiller instumenter

Fra jazzkurs for jenter som er interessert i studere ved Griegakademiet. Foto: Jane Sverdrupsen 

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) tilbyr 10 ulike studieprogram. Studieprogrammene har ulike opptakskrav og opptaksprosesser.

Jeg ønsker å søkepå KMD

Bruk søkevelgeren over for å gå direkte til detaljert informasjon om søknadsprosess og opptak, eller les mer om de enkelte studieprogrammene under.