Studier og opptak

Studenter som spiller instumenter

Fra jazzkurs for jenter som er interessert i studere ved Griegakademiet. Foto: Jane Sverdrupsen 

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) tilbyr 10 ulike studieprogram. Studieprogrammene har ulike opptakskrav og opptaksprosesser.