Om kuratorpraksis

MA Kuratorpraksis er en toårig seminarbasert utdanning rettet mot profesjonelle kuratorer som jobber som uavhengige kuratorer, i kollektiver eller ved institusjoner. Som søker er du villig til å reflektere over og oversette din praksis og kunnskap, og lære fra andre, for å fordype deg i den sammenhengen du befinner seg. 

Studiet bidrar til at studentens kuratoriske praksis fordypes, og til at studenten bedre kan navigere komplekse sammenhenger i kunst- og kulturfeltet. 

Det er opptak annethvert år, og vi ønsker søkere med minst to år med profesjonell praksis velkommen. Programmets målgrupper er kuratorer, kunstnere, formidlere og andre profesjonelle med bakgrunn fra kunsthistorie, media- og teaterfag og andre tilstøtende fagfelt.

Studentene som tas opp er ivrige etter å undersøke og problematisere sine egne omgivelser og profesjonelle sammenheng, for på den måten skape et levende debattforum i et felles diskusjonsforum.

Studenter som tas opp på programmet må ikke bosette seg i Bergen for å studere. Masterprogrammet er under revisjon. Endringer i programmet kan forekomme.

MA kuratorpraksis på Instagram

LES STUDIEPLANEN HER
 

MA-kandidatene skal i løpet av studiene utvikle, produsere og kontekstualisere et individuelt prosjekt i en offentlig kontekst, der de har ansvar for å sikre  nødvendige samarbeid for å få dette til – med kunstnere og fagpersoner, finansieringskilder, kunstinstitusjoner og andre. Det legges vekt på å dele kunnskap og diskusjon innad i gruppen og i offentligheten, derfor støtter Fakultetet et offentlig seminar som organiseres av kandidatene i samarbeid. Det er ikke krav om å flytte til Bergen for å ta MA Kuratorpraksis. 

Årskull

2021-2023

2019-2021

2017-2019

2015-2017

2004-2014 

Fagpersoner

Nyhetssaker

Kuratorpraksis er en aktiv deltager i skolens offentlige liv, og arrangerer offentlige seminarer, forelesninger og andre typer arrangementer – gjerne i samarbeid med andre.