Griegakademiet tilbyr en av landets beste musikkutdanninger. I et intimt og kreativt miljø hvor blant andre operasanger Lise Davidsen , pianisten Ellen Ugelvik og komponisten Ruben Sverre Gjertsen har studert, kan du utvikle dine ferdigheter, kunstneriske potensiale og fordype deg på ditt hovedinstrument. Gjennom det fireårige bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon legger du grunnlaget for en karriere innen musikk. Utdanningen legger til rette for undersøkende og eksperimentelle tilnærminger, og studentenes egen praksis og den individuelle veiledningen er kjernen i utdanningsløpet.

 

Instituttet tilbyr faglig kompetanse og fasiliteter som gjør det mulig å utforske et bredt spekter av kunstneriske praksiser, metoder og uttrykk. Kritisk tenkning og selvstendig tilnærming vektlegges. Som student på programmet får du undervisning individuelt og i grupper innenfor hoveddisiplinen din. Du lærer også om musikkhistorien og sammenhengen mellom musikk, kultur og samfunn og du får innføring i relevant musikkteori og utøvende støttedisipliner.

Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon har fire studieretninger: klassisk, jazz, komposisjon og tradisjonsmusikk.
Se beskrivelser av studieretningene nedenfor.

Søknadsfrist 15. desember. 

Klassisk

Griegakademiets utøvende utdanning er fundert på den europeiske konservatorietradisjonen. Det betyr at lærere som selv er utøvende på høyt nivå er i tett og jevnlig kontakt med studentene. Studiet av hovedinstrument klassisk omfatter blant annet utvikling av teknikk og personlig uttrykk, interpretasjon, repertoarkunnskap, ensembleaktiviteter, fellesprosjekt og instrumentkunnskap/stemmefysiologi. Kjernen i de utøvende studiene er den individuelle undervisningen med hoveddisiplinlærer og – for de som det er aktuelt for – akkompagnatør. I tillegg kommer undervisning i små grupper og naturligvis utøving i små og store ensembler.

Utdanningen legger opp til stor grad av selvstudium parallelt med den individuelle undervisningen, og det forventes at man kan arbeide målrettet og selvstendig, både alene og sammen med andre. Studiet gjør deg i stand til å oppdatere egen kunnskap, reflektere rundt egen praksis og faglige problemstillinger, og å ta ansvar for egen faglig utvikling.
 

I studiet legger vi vekt på å introdusere studentene for ulike arbeids- og utviklingsmetoder innenfor klassisk musikk. Det er viktig at våre studenter kan ta egne og selvstendige valg, samtidig som våre ansatte bidrar til å skape rammer og rom for kritisk refleksjon. Studentene får praktiske oppgaver å jobbe med og muligheter for aktiv konsertering.

Vi tilbyr mange ulike valgemner og fleksibilitet i oppbyggingen av studiet. I 3. og 4. studieår kan studentene våre velge mellom mange emner, og slik forme sitt eget kunstnerisk uttrykk. Populære valgemner inkluderer:


Våre ansatte er aktive, utøvende musikere som kan finnes igjen på konsertscener og plateselskap i inn- og utland. Mange av våre lærere på orkesterinstrumenter er toppmusikere fra Bergen Filharmoniske orkester, Sjøforsvarets Musikkorps og andre profesjonelle ensembler. 

Studiemiljøet har en sterk internasjonal orientering, og det er jevnlig mesterklasser på timeplanen. 

Jazz

Studieretning jazz ved Griegakademiet er individuelt tilpasset den enkelte student med fokus på improvisert musikk. Du fordyper deg på ditt hovedinstrument og kan bli musiker på profesjonelt nivå.  Vi ønsker å legge til rette for at du kan utvikle ditt eget personlige uttrykk samtidig som du blir en bedre musiker og får mer kunnskap om musikkens arkitektur. Du vil få et undervisningsopplegg som er tilpasset den retningen du selv ønsker å fordype deg innenfor.

Vi jobber ut ifra en gehørsbasert metodikk der stemmen og kroppen brukes aktivt i læringsprosessen. Som student hos oss får du undervisning i fag som hovedinstrument, musikkteori (gehør/improvisasjon og arrangering/komponering), ensemble, jazzhistorie, biinstrument og mye mer. Vi tilbyr valgmuligheter, frihet og variasjon i studiet. I 3. og 4. studieår kan studentene våre velge mellom mange emner, og slik forme sin egen profil. Populære valgemner for studenter på studieretning jazz er ensemblefordyping / kammermusikk , biinstrument og Nyere komposisjonsteknikker, for utøvere

Innenfor jazz og rytmisk musikk spiller man mye sammen med andre i ulike band og ensembler. Vi legger derfor stor vekt på ensemblespill på Griegakademiet, og lar det inngå i de aller fleste fagene vil tilbyr, også i de teoretiske fagene.

Vi har lagt opp studiet slik at det skal være mest mulig plass til utøving og vi ønsker å gjøre studentene i stand til å møte de høye kravene samfunnet har til utøvende musikere. I tillegg ønsker vi å utvikle studentenes fleksibilitet slik at de er i stand til å mestre ulike musikalske situasjoner. Vi tilbyr gode arbeidsmetoder som gir studentene grunnlag for læring resten av karrieren.

På et utøvende studium er også læringsmiljøet viktig for at studentene skal kunne få fullt utbytte. I et stimulerende læringsmiljø lærer studentene mye av å spille med hverandre. Denne formen for «Peer to peer learning», er kanskje den aller viktigste faktoren, som på mange måter avgjør hvilken utvikling studentene har i løpet av og i etterkant av studiet. 

Å være jazzstudent i Bergen gir deg rikelige muligheter til å få spille konserter, både på instituttet og på byens jazzklubber. Tett samarbeid med det organiserte jazzlivet i regionen har vært en viktig faktor for jazzstudiet, hvor samarbeidet med Vestnorsk Jazzsenter, Bergen Jazzforum og Nattjazz har vært med oss helt fra starten. I dag innbefatter dette samarbeidet blant annet at studenter på 2. og 4. år får ha sine eksamenskonserter som en del av Nattjazz-programmet. I tillegg har studentene tilbud om gjøre profesjonelle konserter sammen med etablerte jazzmusikere. Dette organiseres i en egen konsertserie som vi har valgt å kalle GIG-akademiet, hvor studentene har samarbeidet med musikere som Jon Eberson, Jon Pål Inderberg, Dag Arnesen, Kjetil Møster, Petter Wettre, Håvard Wiik, Frank Jakobsen og Erlend Slettevoll.

I løpet av et studieår har vi også flere prosjektuker der studentene får veiledning av våre faste undervisere og eksterne musikere. Studiemiljøet har en sterk internasjonal orientering, og navn som blant annet Jack DeJohnette, Steve Swallow, Kevin Dean, Jerry Bergonzi, Adam Nussbaum, Ellen Rowe, Mike Westbrook, Shannon Powell, Andy Sheppard og Marc Ducret har alle vært innom og undervist.

Studiet vårt startet i 2004, og siden da har studentene våre markert seg innen både jazz, rock, pop og andre former for improvisert musikk. 

   

   

                               

   

Jazzkurs for jenter

Det arrangeres et jazzkurs for jenter hver høst på Griegakademiet i uke 41. Kurset er åpent, men det er påmelding og begrenset antall plasser. Målet med kurset er å gjøre flere jenter interesserte i å spille jazz. 

Det kommer oppdatert informasjon her i løpet av august måned. Har du spørsmål du vil ha svar på innen den tid,  ta kontakt med kursleder: hildegunn.oiseth@uib.no
 

Se video om jazzkurset som ble holdt for jenter i 2019.
 

Komposisjon

Komposisjon er både et sentralt kulturbærende fag innenfor musikkfeltet, og et kunstnerisk egenuttrykk. Fagfeltet styrker vurderingsevnen og den musikalske forståelsen av ulike tradisjoner og epoker gjennom kreativt og analytisk arbeid. Faget berører sentrale problemstillinger i forbindelse med viktige begreper som rom, tid, mening og funksjon sett fra et musikalsk ståsted. 

Nye, eksperimentelle og eldre estetikker innenfor en klassisk tradisjon blir introdusert og behandlet gjennom seminarer, etyder og individuell oppfølgning. Et hovedmål er at studenten skal finne sitt eget uttrykk. Det kreves evne til å arbeide selvstendig, og initiativ til å sette i gang egne samarbeidsprosjekter, for å benytte mulighetene miljøet gir, gjerne på tvers av fakultetene.

I starten av studiet får studenten en innføring i og kunnskap om hva som ligger bak kreative og kompositoriske prosesser. Det første året gir også en breddeoversikt over komposisjonsfaget og systematisk oppfølging av egen musikkskaping og gjennom det bevisstgjøring om mulige personlige formspråk. Det håndverksmessige grunnlaget legges tidlig i studieløpet. 

Etter hvert gis det rom for større grad av fordypning i avgrensede tema, med perspektiv og kunnskap fra relevant musikk, komposisjonsteknikker og problemstillinger hentet fra ulike områder av musikktradisjonen.  Gjennom å kombinere skapende og analytisk arbeid skal studenten øve opp vurderingsevnen og forståelsen for tekniske og estetiske aspekter, både i egne komposisjoner og innen musikalsk praksis generelt. 

Det arrangeres regelmessig felles prosjekter for komponistene. De senere årene har studiet samarbeidet med Griegakademiets unge talenter (GUT), Griegakademiets Sinfonietta, sangstudentene, BIT 20 Ensemble, Lutherfestdagene (Johanneskirkens tårnklokkespill), Avgarde og Borealisfestivalen. Sjøforsvarets Musikkkorps har siden 2006 hatt årlige prosjekter der verk av alle komposisjonsstudentene innstuderes og fremføres. Muligheten for å høre egne verk fremført er en avgjørende erfaring for komponistene.
 

Tradisjonsmusikk

Studieretning tradisjonsmusikk har Ole Bull Akademiet på Voss som studiestad, og er open for folkemusikkutøvarar på alle instrument. Første avdeling, Tradisjonsmusikk I (1. og 2. studieår) har individuell undervisning hjå ein eller fleire tradisjonsberarar som viktigaste del, og studiesamlingar på Ole Bull Akademiet ca. ei veke i månaden. Etter søknad og tilleggsprøve er det høve til å velje emnegruppe i hardingfelebygging frå 2. studieår (utgjer halve studiet dei 3 siste åra). Tradisjonsmusikk II (3. og 4. studieår) gir høve til å velje større vekt på samspel og arrangering, eller vidare fordjuping i solistisk utøving, i tillegg til ulike valemne.

Utveksling

Hvis du vil vite om mulighetene studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.