Foto over: Magne Sandnes

Om Master i utøvende musikk eller komposisjon

Masterstudiet har to parallelle løp gjennom studiet: Hovedinstrument eller komposisjon og prosjektarbeid. Prosjektarbeidet er delt inn i tre delprosjekt og gir mulighet til fordypning i et eller flere selvvalgte emner innenfor egne utøvende eller skapende interessefelt. Prosjektarbeidet skal støtte opp om det utøvende/skapende arbeidet ved å bidra til å øke bevisstheten om og å kunne reflektere over musikalske problemstillinger. Det gis stor frihet i valg av dokumentasjonsformer i forhold til prosjektenes egenart (muntlig eller digital presentasjonsform).

Undervisningen blir gitt som individuell veiledning i hovedinstrument/prosjekt og i seminarform. Seminarene vektlegger en åpen, interaktiv diskusjon i gruppen og tar opp spørsmål knyttet til arbeidsmetoder, bruk av kilder og problemstillinger knyttet til aktuelle emner i studentenes arbeid. 

Emner kan eksempelvis omhandle interpretasjon, oppføringspraktiske spørsmål, stilforståelse, verkforståelse/analyse, improvisasjonsmetoder, estetikk, instrumentalteknikk, muntlige tradisjoner, samarbeid komponist/utøver, studie av historiske innspillinger, eksperimentell utforsking, «cross-over»-prosjekt og psykologiske eller samfunnsrelaterte spørsmål knyttet til musikalsk utøving og komposisjon.

Masterstudiet har et internasjonalt studentmiljø, og bruker engelsk som kommunikasjonsspråk i deler av fellesundervisninga. I tillegg til undervisning fra et høyt kvalifisert fagpersonale, inviteres det nasjonale og internasjonale gjester til å holde seminar og mesterklasser.

Masterstudiet legger til rette for utvekslingsopphold ved en utenlandsk institusjon og du kan søke om økonomisk støtte knyttet til prosjektarbeidet og master-eksamenskonserten.

Studieretning nordisk folkemusikk  samarbeider med Kungliga Musikhögskolan (Stockholm), Syddansk Musikkonservatorium (Esbjerg) og Sibelius-Akademin (Helsinki) om et fellesstudium kalt Nordic Master in Folk Music (NoFo).  Les mer om NoFo her.
 

Fullført masterstudium kvalifiserer til å søke det kunstneriske doktorgradsprogrammet ved fakultetet eller tilsvarende programmer andre steder.
 

Konserter og produksjoner av tidligere studenter

Utveksling

Hvis du vil vite om mulighetene studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.