Pianospilling

Master i utøvende musikk eller komposisjon

Masterstudiet i utøvende musikk eller komposisjon ved Griegakademiet er et tilbud til instrumentalister, sangere og komponister innen sjangrene klassisk, jazz og tradisjonsmusikk. Studiet legger vekt på å videreutvikle studentenes kunstneriske profil, og styrke evnen til faglig refleksjon og selvstendighet.

Foto over: Magne Sandnes

Masterstudiet har to parallelle løp gjennom studiet: Hovedinstrument eller komposisjon og prosjektarbeid. Prosjektarbeidet er delt inn i tre delprosjekt og gir mulighet til fordypning i et eller flere selvvalgte emner innenfor egne utøvende eller skapende interessefelt. Prosjektarbeidet skal støtte opp om det utøvende/skapende arbeidet ved å bidra til å øke bevisstheten om og å kunne reflektere over musikalske problemstillinger. Det gis stor frihet i valg av dokumentasjonsformer i forhold til prosjektenes egenart (muntlig eller digital presentasjonsform).

Undervisningen blir gitt som individuell veiledning i hovedinstrument/prosjekt og i seminarform. Seminarene vektlegger en åpen, interaktiv diskusjon i gruppen og tar opp spørsmål knyttet til arbeidsmetoder, bruk av kilder og problemstillinger knyttet til aktuelle emner i studentenes arbeid. 

Emner kan eksempelvis omhandle interpretasjon, oppføringspraktiske spørsmål, stilforståelse, verkforståelse/analyse, improvisasjonsmetoder, estetikk, instrumentalteknikk, muntlige tradisjoner, samarbeid komponist/utøver, studie av historiske innspillinger, eksperimentell utforsking, «cross-over»-prosjekt og psykologiske eller samfunnsrelaterte spørsmål knyttet til musikalsk utøving og komposisjon.

Masterstudiet har et internasjonalt studentmiljø, og bruker engelsk som kommunikasjonsspråk i deler av fellesundervisninga. I tillegg til undervisning fra et høyt kvalifisert fagpersonale, inviteres det nasjonale og internasjonale gjester til å holde seminar og mesterklasser.

Masterstudiet legger til rette for utvekslingsopphold ved en utenlandsk institusjon og du kan søke om økonomisk støtte knyttet til prosjektarbeidet og master-eksamenskonserten.

Studieretning nordisk folkemusikk  samarbeider med Kungliga Musikhögskolan (Stockholm), Syddansk Musikkonservatorium (Esbjerg) og Sibelius-Akademin (Helsinki) om et fellesstudium kalt Nordic Master in Folk Music (NoFo).  Les mer om NoFo her.

Fullført masterstudium kvalifiserer til å søke det kunstneriske doktorgradsprogrammet ved fakultetet eller tilsvarende programmer andre steder.

 

Utveksling

Hvis du vil vite om mulighetene studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.