Om kuratorpraksis

MA Kuratorpraksis er en toårig seminarbasert utdanning rettet mot profesjonelle kuratorer som jobber som uavhengige kuratorer eller ved institusjoner.  Det er opptak annethvert år, og vi ønsker også søknader fra andre profesjonelle aktører fra kunstfeltet med praksiser som er sterkt forbundet til det kuratoriske (slik som kunstner-kuratorer, formidlere, skribenter og andre), og søknader fra profesjonelle fra tilstøtende kulturfelt (teater, film, litteratur, musikk osv.) som ønsker å reflektere over og sammenstille sin kunnskap og praksis velkommen.

MA-gruppen på ti kandidater består av fagpersoner som har en sterk personlig drivkraft for sitt prosjekt og en stor interesse for å dele sin kunnskap og sitt tankegods med de andre i gruppen. Kandidatene bør være ivrige etter å undersøke og stille spørsmål ved sine omgivelser og de profesjonelle sammenhengene de jobber i, for på den måten bidra til et felles diskusjonsforum.

LES STUDIEPLANEN HER
 

MA-kandidatene skal i løpet av studiene utvikle, produsere og kontekstualisere et individuelt prosjekt i en offentlig kontekst, der de har ansvar for å sikre  nødvendige samarbeid for å få dette til – med kunstnere og fagpersoner, finansieringskilder, kunstinstitusjoner og andre. Det legges vekt på å dele kunnskap og diskusjon innad i gruppen og i offentligheten, derfor støtter Fakultetet et offentlig seminar som organiseres av kandidatene i samarbeid. Det er ikke krav om å flytte til Bergen for å ta MA Kuratorpraksis. 

Årskull

2019-2021

2017-2019

2015-2017

2004-2014 

Fagpersoner

Nyhetssaker

Kuratorpraksis er en aktiv deltager i skolens offentlige liv, og arrangerer offentlige seminarer, forelesninger og andre typer arrangementer – gjerne i samarbeid med andre.