Om Griegakademiet

Vår profil bygger på sterke og internasjonalt anerkjente fagmiljøer innen utøving (klassisk, jazz, tradisjonsmusikk), komposisjon, musikkterapi, musikkvitenskap og musikkpedagogikk. I våre studier vektlegges selvstendighet og refleksjon. Studentene har mulighet til å utforske et bredt spekter av uttrykks- og arbeidsformer og utvikle seg gjennom samtaler og kritiske diskusjoner. Vi er opptatt av å skape møtepunkter mellom kunstneriske og vitenskapelige disipliner ved instituttet og ellers på universitetet.

Vi har en bredt sammensatt fagstab som er aktiv og anerkjent nasjonalt og internasjonalt. Kunstneriske virksomhet og forskning er grunnlaget for undervisningen. Mange av våre lærere på orkesterinstrumenter er dessuten profilerte musikere i Bergen Filharmoniske orkester og andre profesjonelle ensembler.

Bergen er en kulturby hvor det er store muligheter for å delta. Griegakademiet har nær kontakt med musikk- og kulturlivet og samarbeider med Festspillene i Bergen, Nattjazz, Borealisfestivalen, Sjøforsvarets musikkorps, 1B1, BFUng, Edvard Grieg museum Troldhaugen, Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester. og mange flere.

Forskning på Griegakademiet
Kunstnerisk utviklingsarbeid omfatter både individuelle prosjekter og tematiske fellesprosjekter. Vi har for tiden to store forskningsprosjekter finansiert av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid:

«Wheels within Wheels» og ”(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means"

I Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) utvikles kunnskapen om musikk og helse. GAMUT er internasjonalt ledende.

Musikkvitenskap ved Griegakademiet er et tverrfaglig studieområde som inkluderer både humanistiske og samfunnsvitenskapelige metoder.
I nettverket POLYFONsamarbeider våre musikkterapiforskere med helseinstitusjoner i Bergen og på Vestlandet. Her er det et samspill mellom utdanning og forsking på høyeste nivå.

Griegakademiet har et nært forskningssamarbeid med Senter for Griegforskning. Instituttet har også et tilbud til ungdom i alderen 13-19 år som har kommet spesielt langt på sitt instrument gjennom Griegakademiets Unge Talenter (GUT) som tilhører det nasjonale talentutviklingsprogrammet for unge musikere.

Besøksadressen og resepsjon til Griegakademiet er Lars Hilles gate 3. Postadresse er Griegakademiet – Institutt for musikk, Postboks 7805, 5020 Bergen

Studieprogram ved Griegakademiet

   

   

   

Korpsledelse

Studiet ensembleledelse korps er et emne på 30 studiepoeng og inneholder veiledet arbeid med korps (brass og janitsjar), direksjon, partiturarbeid og ensembledidaktikk. Noen av regionens fremste korps vil medvirke som praksis- og observasjonskorps. 

Studiet går over to semestre. Undervisningen er normalt en fast dag i uken. I tillegg vil det være direksjonspraksis på kveldstid.

Emnet er åpent for interne og eksterne søkere med minimum 120 studiepoeng. Alle søkere må gjennom en opptaksprøve i praktisk direksjon. 

Utveksling

Hvis du vil vite om mulighetene studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.

Griegakademiets Unge Talenter (GUT)

Griegakademiets Unge Talenter (GUT) tilhører det nasjonale talentutviklingsprogrammet for unge musikere som startet i 2004 og drives av de statlige musikkutdanningsinstitusjonene. Det er et tilbud til ungdom i alderen 13-19 år som har kommet spesielt langt på sitt instrument. Griegakademiets region er Hordaland og Sogn og Fjordane.

Søknadsfrist: 15. mars. Søknadsskjema nedenfor.

Innhold
Programmet inneholder individuell undervisning på instrument/sang, gruppeundervisning i musikkteori, mesterklasser, samspill og konserter. GUT har tilbud på klassisk og jazz. Elevene får delta i ulike undervisningstilbud sammen med GA-studenter når det ligger til rette.

GUT er et supplement til undervisningen eleven mottar ved sin kulturskole, videregående skole (MDD) eller privatskole/-lærer. Elevens faste lærer må derfor være innstilt på opplegget og villig til å samarbeide med den læreren eleven får i GUT.

Lørdagsundervisning
Fellessamlinger med teori, mesterklasser, samspill m.m. er på fastsatte lørdager (6 høst og 7 vår), mens spilletimer avtales særskilt med lærer.

Undervisningen er gratis, men eleven må selv betale nødvendig reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta.

Krav
Eleven må ha vilje og mulighet til å prioritere GUT-samlinger, øve systematisk og følge opp programmet med undervisning, samspill, ekstraøving og konserter som hører med.

Søknad
Søknad skjer gjennom elevens kulturskole, videregående skole eller privatlærer, og underskrifter påføres søknadsskjemaet.

Bekreftelse på mottatt søknad sendes eleven på epost. Prøvespillet er grunnlag for opptak. Også i år må vi ha digitalt prøvespill grunnet korona-situasjonen.  Det betyr at søkerne må sende inn linker til videoer av selvvalgt repertoar.  Bruk youtube eller Vimeo el.  Ikke bruk Dropbox eller andre sky-tjenester som krever innlogging.  Vi må ha lenker som virker direkte. 

Ta kontakt med oss på GUT@uib.no dersom noe er uklart. 

For strykere kan det være aktuelt med samarbeid med Barratt Due Unge Talenter avdeling Bergen. 

Førsteamanuensisene Signe Bakke og Hilde H. Sveen deltar begge i GUTs faggruppe som administreres av Tor-Erik Hellesen.