Om Griegakademiet

Griegakademiet utdanner musikere, komponister, musikkvitere, musikkterapeuter og musikkpedagoger, og har til sammen nærmere 300 studenter. Vi tilbyr musikkutdanninger i et bredt musikkfelt med ulike sjangrer og sjangeroverskridende uttrykksformer, og med ulike måter å bruke musikk. Vi arrangerer jevnlig åpne konserter og seminarer og arbeider aktivt for å bidra til et mangfold i musikklivet.

I en tid med store samfunnsutfordringer og mye endring, må vi som musikkutdanningsinstitusjon også bidra med kompetanse til nye roller og funksjoner som trengs i musikkliv og kulturliv. Våre utdanninger skal gjøre studentene fleksible og forberedt for dette. Våre studenter har mulighet til å utforske et bredt spekter av uttrykks- og arbeidsformer og utvikle seg gjennom samtaler og kritiske diskusjoner. Musikk er viktig, både for enkeltmennesker og for samfunnet. Dette gjør det å drive med musikk, og med høyere musikkutdanning både meningsfullt og viktig for oss, for våre fagmiljø og for våre studenter. 

Griegakademiet har faglige ansatte som er anerkjent nasjonalt og internasjonalt. Kunstneriske virksomhet og forskning er grunnlaget for undervisningen, og utdanningene vektlegger selvstendighet og refleksjon. Våre fagfolk forsker blant annet på interaksjoner mellom komposisjon og utøvende praksis, utforsking av musikkteknologi i kunstneriske uttrykk og digitale format, musikk og helse, musikk og mangfold. Vi er opptatt av å skape møtepunkter mellom kunstneriske, vitenskapelige og utøvende disipliner ved instituttet.

Samarbeid
Griegakademiet er en viktig del av Bergens musikkliv, og vi har samarbeid mange ulike aktører. Dette skaper muligheter for våre studenter til å aktivt delta i Bergens mangfoldige kulturliv. Vi er stolte av våre studenter som utforsker og utvikler seg i et musikkliv i stadig endring.  Griegakademiet samarbeid med blant annet Festspillene i Bergen, Nattjazz, Borealis, BFUng, Sjøforsvarets musikkorps vestlandet, KODE, Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester.

Vi har også samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner, og blant annet med Kulturskolen i Bergen og med flere helseinstitusjoner som Haukeland Universitetssykehus.

Forskning på Griegakademiet
Kunstnerisk utviklingsarbeid omfatter både individuelle prosjekter og tematiske fellesprosjekter. 

I Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) utvikles kunnskapen om musikk og helse. GAMUT er internasjonalt ledende.

I nettverket POLYFON samarbeider våre musikkterapiforskere med helseinstitusjoner i Bergen og på Vestlandet. Her er det et samspill mellom utdanning og forsking på høyeste nivå.

Griegakademiet har et nært forskningssamarbeid med Senter for Griegforskning

Talentprogram
Instituttet har også et tilbud til ungdom i alderen 13-19 år som har kommet spesielt langt på sitt instrument gjennom Griegakademiets Unge Talenter (GUT) som tilhører det nasjonale talentutviklingsprogrammet for unge musikere.

 

Kontakt
Besøksadressen og resepsjon til Griegakademiet er Lars Hilles gate 3.

Postadresse er Griegakademiet – Institutt for musikk, Postboks 7805, 5020 Bergen
 

Studieprogram ved Griegakademiet

   

   

   

Korpsledelse

Studiet ensembleledelse korps er et emne på 30 studiepoeng og inneholder veiledet arbeid med korps (brass og janitsjar), direksjon, partiturarbeid og ensembledidaktikk. Noen av regionens fremste korps vil medvirke som praksis- og observasjonskorps. 

Studiet går over to semestre. Undervisningen er normalt en fast dag i uken. I tillegg vil det være direksjonspraksis på kveldstid.

Emnet er åpent for interne og eksterne søkere med minimum 120 studiepoeng. Alle søkere må gjennom en opptaksprøve i praktisk direksjon. 

Utveksling

Hvis du vil vite om mulighetene studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.

Griegakademiets Unge Talenter (GUT)

Griegakademiets Unge Talenter (GUT) tilhører det nasjonale talentutviklingsprogrammet for unge musikere som startet i 2004 og drives av de statlige musikkutdanningsinstitusjonene. Det er et tilbud til ungdom i alderen 13-19 år som har kommet spesielt langt på sitt instrument. Griegakademiet er ansvarlig for  Vestland fylke.

Søknadsfrist: 15.april

Innhold
Programmet inneholder individuell undervisning på instrument/sang, gruppeundervisning i musikkteori, mesterklasser, samspill og konserter. GUT har tilbud på klassisk, jazz og komposisjon. Ved enkelte anledninger får elevene også delta i ulike undervisningstilbud sammen med studenter ved Griegakademiet.

GUT er et supplement til undervisningen eleven mottar ved sin kulturskole, videregående skole eller privatskole/-lærer. Elevens faste lærer må derfor være involvert i søknaden, innstilt på elevens deltagelse i GUTs undervisningsopplegg og villig til å samarbeide med den læreren eleven får i GUT.

Undervisning
Fellessamlinger med teori, mesterklasser, samspill m.m. er på fastsatte lørdager (6 høst og 7 vår), mens spilletimer avtales individuelt med instrumentallærer eleven får på GUT.

Undervisningen er gratis, men eleven må selv betale eventuelle utgifter for reise og opphold for å delta.

Opptakskrav

  • Aldersgrense 13-19 år. Du må fylle minimum 13 år det året du søker opptak, og ikke være eldre enn 19 år.
  • Du må holde et spesielt høyt nivå på ditt hovedinstrument
  • Du må ha gode forutsetninger og motivasjon for videre utvikling.

Du må ha vilje og mulighet til å prioritere GUT-samlinger, øve systematisk og følge opp programmet med undervisning, samspill, ekstraøving og konserter som hører med.

I 2023 blir hele opptaksprosessen til GUT gjennomført digitalt, og søkere vurderes med utgangspunkt i videoprøvespill.  Prøvespillrepertoaret skal være 10-15 minutter, og videoen skal lastes opp på YouTube eller Vimeo. I personverninnstillingene til videoen er det viktig at denne står som «unlisted».

Det er ønskelig, men ikke et krav, at søkeren spiller med akkompagnement på videoen.

Søknad
Søknad skjer via søknadsskjemaet lenket under.
I dette skjemaet skal du føre inn:

  • Søkers personalia og kontaktinformasjon
  • Foresattes navn og kontaktinformasjon
  • Lærers navn og kontaktinformasjon
  • Sjanger og instrument
  • Repertoar og lenker til videoen din.
  • En kort motivasjonstekst hvor du forteller oss hvorfor du ønsker å bli GUT-elev.
  • En kort musikalsk CV hvor du forteller oss hvor lenge du har drevet med musikk, hvor du har spil/sunget osv. 


Søknadskjema
Lenke til søknadskjema

Bekreftelse på mottatt søknad sendes eleven og elevens foresatte på epost. 


Kontakt oss
Koordinator for Griegakademiets Unge Talenter er Benjamin Kallestein.

Ta kontakt med oss på GUT@uib.no dersom du har noen spørsmål.