Hva var problemet du ønsket å arbeide med/finne en løsning på?

Betydningen av emosjonell helse står i sentrum for prosjektet. Vi opplever følelsesmessig smerte – for eksempel følelsen av å mislykkes, avvisning og ensomhet – oftere enn fysisk smerte. Jeg ønsker å visualisere de kompliserte indre prosessene i vårt sinn og følelsesliv og analysere hvordan de påvirker vår mentale og fysiske helse i ettertid.

Hva har inspirert deg?

Den enorme påvirkningen følelser har på alle sider av livene våre, og vår tilsynelatende mangel på bevissthet om og likegyldighet overfor dem. Tematisk er prosjektet en blanding av filosofi, psykologi, svart humor og semiotikk. Muligheten til å arbeide i dette rommet og tolke disse temaene inn i et visuelt medium var både utfordrende og inspirerende.

Hva ble resultatet?

«You’re in my Head» er en designutstilling som utforsker våre indre emosjonelle konflikter gjennom en historie fortalt ved hjelp av blandede medier. Den består av tre aper, deres samtaler og deres samling av spesiallagde gjenstander som oppmuntrer til selvrefleksjon.

Hva kan dette bety for samfunnet?

Jeg håper at mitt publikum kanaliserer intensjonen bak denne narrative reisen ved å inkorporere selvrefleksjon og emosjonell hygiene i sine liv.