Forskning ved KMD

Fakultet for kunst, musikk og design rommer både kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. Kunstnerisk utviklingsarbeid har størst volum, men KMD har også et betydelig innslag av vitenskapelig forskning på fagfeltene musikkterapi, musikkvitenskap og musikkpedagogikk.

Fakultetet legger til rette både for spesialisering og for samarbeid mellom ulike fagfelt og forskningstradisjoner, og for ulike former for offentliggjøring og dokumentasjon.  

Forskningsgrupper og -senter ved KMD:

Forskningsprosjekter

Se forskningsprosjekter som KMD har støttet i tråd med forskningskomitéens vurderinger og tilrådinger.

Ph.d.-kandidater ved KMD

Høsten 2018 etablerte UiB et kunstnerisk doktorgradsprogram.  Det nye doktorgradsprogrammet er en videreføring av det faglige grunnlaget fra det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid som har eksistert siden 2003.

Ph.d.-kandidatene er tilknyttet et av KMDs tre institutt og nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid for opplæringsdelen, med tverrkunstneriske seminar og samlinger. 

Ph.d.-kandidater innen etnomusikologi, musikkvitenskap og musikkterapi er formelt tatt opp i ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet, men har sin faglige virksomhet ved Griegakademiet. De er knyttet til den regionale forskerskolen Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies (GRS).

Formidling

Fakultet for kunst, musikk og design driver et utstrakt formidlingsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt, basert på ansattes og studenters faglige virksomhet. Fakultetet disponerer selv arenaer for visninger, konserter med mer.

Rom61

Rom61 er et verktøy for utvikling, diskusjon- og visning av kunstnerisk utviklingsarbeid ved Fakultet for kunst, musikk og design. Rom61 ligger i 2. etasje i Møllendalsveien 61, i byggets offentlige akse. Rommet brukes aktivt for å utvikle og formidle prosesser og eksperimenter med særlig fokus på dialog og kritisk refleksjon. Intensjonen med Rom61 er aktivt å løfte ut prosesser med kunstnerisk utviklingsarbeid i offentlighet og gi mulighet til deling av kunnskap både internt og eksternt.

Gunnar Sævigs sal

Gunnar Sævigs sal, er kombinert aula og kammermusikksal  i Nygård skole, hvor Griegakademiet - Institutt for musikk er lokalisert. Salen har ca. 150 publikumsplasser og nylig blitt oppusset. Inngang er fra Nina Griegs gate. Navnet har salen fått etter fiolinisten, dirigenten og musikkpedagogen Gunnar Sævig (1924–69).