Topographies of the Obsolete i Stoke-upon-Trent. Foto: Bjarte Bjørkum

Forskning ved KMD

Fakultet for kunst, musikk og design rommer både kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. Kunstnerisk utviklingsarbeid har størst volum, men KMD har også et betydelig innslag av vitenskapelig forskning på fagfeltene musikkterapi, musikkvitenskap og musikkpedagogikk.

Fakultetet legger til rette både for spesialisering og for samarbeid mellom ulike fagfelt og forskningstradisjoner, og for ulike former for offentliggjøring og dokumentasjon.

Forskningsgrupper og -senter ved KMD:

Forskningsprosjekter

Se forskningsprosjekter som KMD har støttet i tråd med forskningskomitéens vurderinger og tilrådinger.

Stipendiatprogrammet

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene som er organisert som doktorgradsprogrammer. Spesielt for dette rekrutteringsprogrammet er at kunstutøvelsen står i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Målet er å utvikle kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå.
Stipendiatene inngår i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk ståsted og faglig spesialisering. Stipendperioden er tre år. Programmet fører frem til kompetanse som førsteamanuensis. Stipendiatprogrammet ble opprettet i 2003 og er blant de første av sitt slag i Europa. Nye stipend lyses ut årlig.

   

Stipendiatprogrammet er åpent for kandidater som har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt. Det blir rekruttert stipendiater fra hele bredden av kunstneriske uttrykk innen dans, design, film, musikk, teater og visuell kunst. Stipendiaten må være knyttet til en av de norske institusjonene som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende kunstutdanninger.
Søknad om opptak til programmet må fremmes i fellesskap mellom søkeren og en av disse høyere norske utdanningsinstitusjonene. Søknaden må basere seg på en beskrivelse av et kunstnerisk prosjekt som planlegges gjennomført i stipendperioden.
KMD søker årlig på vegne av aktuelle kandidater.

Formidling

Fakultet for kunst, musikk og design driver et utstrakt formidlingsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt, basert på ansattes og studenters faglige virksomhet.

Fakultetet disponerer selv arenaer for visninger, konserter med mer.

Rom61

Rom61 er et verktøy for utvikling, diskusjon- og visning av kunstnerisk utviklingsarbeid ved Fakultet for kunst, musikk og design. Rom61 ligger i 2. etasje i Møllendalsveien 61, i byggets offentlige akse. Rommet brukes aktivt for å utvikle og formidle prosesser og eksperimenter med særlig fokus på dialog og kritisk refleksjon. Intensjonen med Rom61 er aktivt å løfte ut prosesser med kunstnerisk utviklingsarbeid i offentlighet og gi mulighet til deling av kunnskap både internt og eksternt.

Gunnar Sævigs sal

Gunnar Sævigs sal, kombinert aula og kammermusikksal i Nygård skole, hvor Griegakademiet - institutt for musikk er lokalisert. Salen har ca. 150 publikumsplasser. Inngang fra Nina Griegs gate. Navnet har salen fått etter fiolinisten, dirigenten og musikkpedagogen Gunnar Sævig (1924–69).