KMD dokumenterer kunstneriske og vitenskapelige resultater i følgende kanaler:


Research Catalogue er en internasjonal database for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Bestill bøker fra KMD-publikasjoner.

Cristin er en nasjonal vitenindeks (søk på faglige ansattes navn).

Bergen Open Research Archive (BORA) er UiBs åpne digitale forskerarkiv.