Foto: Hilde Kramer.  Blysats fra Rumkowskis tale «Give me your children» da tusenvis av barn ble deportert fra gehttoen i Lodz i 1942.

Fra fakultetets videostudio skal Kramer lede panelsamtaler som blir streamet til deltakere fra hele verden. Transposition as Artistic Practice springer ut fra det kunstneriske forskningsprosjektet Illuminating the Non-Representable (IN-R) som utforsker kunstneriske, etiske og fortellermessige utfordringer gjennom illustrasjon. Kramer forteller at foredragsholderne kommer fra en rekke felt innen kunstnerisk forskning, og at nøkkelordet for bidragene til symposiet er transponering.

En forflytning
Kan du si litt om begrepet transposisjon?
- Ordet transposisjon’ antyder en endring av ståsted, en forflytning. Dette er tilfellet med illustrasjon i dag; vi ser utøvere over hele verden som stiller spørsmålstegn ved illustratørers rolle, ved historie og fremtid. Hvilke fortellinger har ikke fått plass i majoritetskulturen? Det behøves diskusjon rundt hva som skal fortelles og visualiseres, sier Kramer som nevner kunstneren Marcel Duchamp og hans berømte pissoar som eksempel på transponering. Objektet forblir uforandret, men i nye omgivelser, og ny kontekst, betrakter vi det med nye øyne.

Hilde Kramer møtte selv begrepet transponering i et essay av keynote-foredragsholder under symposiet Michael Schwab. Schwab, som er redaktør for Journal of Artistic Research, skrev der om når han skulle til Paris og fotografere, men glemte kameraet.

- Han valgte i stedet å tegne geometriske former basert på hva han så. Tegningen blir en helt ny måte å forholde seg til disse kjente stedene/objektene i Paris.

Far med transposisjonshjul i lomma
Men egentlig var møtet med transponering hos Schwab for Kramer et gjensyn med et kjent fenomen. Selv vokste hun opp med en musikerfar med et transposisjonshjul på innerlomma. Hun forklarer transposisjon i musikk slik:

- Du har et verk som er i en toneart, du transponerer slik at det passer til et instrument  som kan spille i en annen toneart. Et transposisjonshjul innenfor illustrasjonens verden, kan derimot være når du forflytter deg idémessig, som å fysisk innta barneperspektivet: Når du sitter på huk ser du noe annet enn når du står. Å prøve å se tingene med en annens perspektiv er en annen form for transposisjon, sier Kramer, som peker på at å innta nye  roller også kan gi ny innsikt. I deler av det kunstneriske forskningsarbeidet har hun latt illustratør og tilskuer bytter roller. Målet er å gjøre tilskueren bevisst på  kritisk valg de gjør gjennom å tegne er en av intensjonene.

Illustrasjon i europeisk tradisjon
På symposiet kommer, i tillegg til nevnte Michael Schwab, førsteamanuensis Jaleen Grove ved Rhode Island School of Design, for å  snakke om illustrasjon i den europeiske tradisjonen og dens innebygde antagelser og skjevheter. I følge Kramer  foreslår hun nye veier for tilnærming i transponerings- og illustrasjonsforskning. Professor i komposisjon Dániel Péter Biró snakker om transponering fra et musikkperspektiv, og Maia Urstad presenterer sitt arbeid Time-Tone-Passages. 20. oktober kl. 12:00.  Mens førsteamanuensis Charles Michalsen åpner utstilling i Rom 61. I tillegg presenteres tre prosjekter som utgjør det kunstneriske kjerneinnholdet i Illuminating the Non-RepresentableI forkant av symposiet framførte Fredrik Rysjedal HOW LONG DID YOU STAY  IN THE WATER?

- Dette er et lydverk som er knyttet til Illuminating the Non-Representable. Sammen med verksmester Antoine Arthur Hureau har han skap en en lydillustrasjon i prosjektet Sonic Illustrations. Verket bygger på algoritmer fra bølgedata som er gitt fra forsker Ana Carrasco ved Meteorologisk institutt i Oslo. Det varer i tre timer, like lenge det tok det bombede krigsskipet med ca 1000 russiske krigsfanger verket illustrerer, å synke, forteller Kramer.

 
Hilde_KMD.jpg
Hilde Kramer. Foto: Jane Sverdrupsen KMD