KHiBs styre har vedtatt å finansiere prosjektene til Sunniva Storlykken Helland og Andy David Lock. Disse kommer i tillegg til Kjersti Sundland og Sabine Popp, som har fått midler til sine prosjekt fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Alle stipendiatene blir tilknyttet Stipendiatprogrammet ved PKU.

Mer om prosjektene

Kjersti Sundland får midler til prosjektet  'In The Presence Of Phantoms', der hun vil undersøke forholdet mellom kroppslig fysisk tilstedeværelse og akustiske og optiske apparater. I prosjektet vil Sundland forske på hvordan lyd og video kan fungere som både observatør og infiltratør mellom publikum, utøver og det fysiske arkitektoniske rommet.

Sundland arbeider med videokunst og installasjoner, og har de siste årene også vært høgskolelektor i nye medier ved Avdeling for Kunst ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB). Hun har sin kunstutdannelse fra Kunstakademiet i Oslo, Coventry University i Coventry og Royal College of art i London.

Les mer om Sundland her.

Usynlige landskap

Sabine Popp får midler til prosjektet 'Agential Matter (Invisible Landscapes)', som er et prosjekt som plasserer seg i spenningsfeltet mellom kunst, økonomi og naturvitenskap. Popp vil utforske performativitet til alger, objekter og kropp i øyeblikk av iaktagelse i vitenskapelig forskning, industriell produksjon og kunstnerisk praksis. Prosjektet er et forsøk på å snu det menneskesentrerte utgangspunktet og gi materialiteten en dominerende rolle.

Sabine Popp kom tilbake til Bergen i 2013 og har siden da vært høgskolelektor i keramikk og leire ved Avdeling for Kunst ved KHiB. Hun har hovedfag i keramikk fra Kunsthøgskolen i Bergen i 2001, med studieopphold på skulptur ved Universitetet i Barcelona og environmental art ved Glasgow School of Arts. Hennes praksis er hovedsakelig basert på stedsspesifikke og temporære prosjekter, knyttet til hennes interesse for liv og problemstillinger i arktiske og subarktiske områder.

Les mer om Popp her.

Design i kriminalomsorg

Sunniva Storlykken Helland får midler til prosjektet Breaking Circles (Å bryte sirkler). Helland er utdannet master i design, visuell kommunikasjon, fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2011. Siden 2014 har hun arbeidet som designer hos Kriminalomsorgen region vest. Disse har hatt designprosjekter i samarbeid med Kunst- og designhøgskolen i Bergen siden 2009, hvor studenter og fagstab har jobbet sammen med innsatte og ansatte i Vik fengsel.

I sitt prosjekt ønsker Helland å forske på hvordan man kan bruke design til å lette innsattes overgang til å bli potensielle arbeidstakere og i større grad bruke arbeidsdrift som et virkemiddel for «empowering».

Les mer om Storlykken Helland her.

Arkitektur og fotografi

Andy David Locks prosjekt har tittelen: 'In Place of Idealism: architecture and photography.' Lock skal utforske hvilken rolle fotografiet har i representasjon av arkitektur. Prosjektets utgangspunkt er at de fleste bygningene vi møter er gjennom fotografier og at fotografisk representasjon av arkitektur i seg selv aldri nøytral.

Lock har en mastergrad fra University of Winchester fra 2003. Han har omfattende utstillingserfaring og har også deltatt på konferanser og gjort kuratorisk arbeid.

Andy David Locks hjemmesider.

Om Stipendiatprogrammet

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) mottok i år 34 søknader til Stipendiatprogrammet, utvalgt blant de 209 søknadene som i første runde ble sendt inn til de deltakende institusjonene i programmet. Ti kandidater er tatt opp til Stipendiatprogrammet i 2016 med finansiering fra PKU. Se oversikten over disse på PKU sine nettsider her.

Stipendiatstillingene er en del av det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgrads-programmer. Programmet skal sikre kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå og tilsvarer en doktorgrad i universitets systemet.

Les mer om Stipendiatprogrammet her.

Les mer om Kunstnerisk utviklingsarbeid ved KHiB her.