Foto/ill. Troldsalen, by Helge Skodvin.

- Det at vi blander det utøvende og praktiske, med kunstnerisk og vitenskapelig forskning er helt unikt og har vakt oppsikt internasjonalt, forteller professor Einar Røttingen ved Griegakademiet, leder for konferansen, som er et samarbeid mellom Griegakademiet og Senter for Griegforskning ved Universitetet i Bergen, The International Edvard Grieg Society og KODE Edvard Grieg Museum Troldhaugen.

Et generasjonsskifte
Gjennom fire intense dager med konserter, workshops, åpen undervisning, foredrag og debatt møtes rundt 90 forskere, utøvere, lærere, studenter og observatører fra 15 ulike nasjoner for å utfordre arven etter Grieg og utforske de mange forskjellige forståelser av Griegs musikalske og kulturelle betydning. Deltakerne til konferansen er invitert til å ta utgangspunkt i følgende emner:

  • Grieg i dagens kunstneriske praksis, nye måter å fremføre og tolke Griegs verk, kunstneriske forskningsprosjekter, re-komposisjon.
  • Grieg i samtidens konsertliv, performative aspekter ved Griegs musikk, nye former for iscenesettelse og fortelling av Grieg, musikkundervisningsprosjekter.
  • Grieg i populærkultur, tilpasninger av Griegs musikk i populærmusikk og filmmusikk, sosiale medier, streaming.
  • Grieg i gjeldende musikkteori, analytiske revurderinger av verkene hans, komposisjonell intertekstualitet


- Vi ønsker å aktualisere Grieg i vår tid med fornyet blikk på musikken og hans innflytelse på ettertiden. Det er et generasjonsskifte nå, der vi ser en åpenhet i forhold til tradisjoner. Vi ser det særlig hos unge mennesker. De søker utover, reiser mye og vil ikke være bundet av en nasjonal tradisjon, en spesifikk måte å spille for eksempel Griegs musikk på, sier Røttingen.

Han legger til at de ikke kun vil utforske nye måter å fremføre og tolke Griegs verk på, men også introdusere og arbeide med verk av internasjonalt mindre kjente norske komponister som Harald Sæverud, Geirr Tveitt, Fartein Valen, Knut Vaage og Morten Eide Pedersen.

På bildet: F.v: Einar Røttingen, pianist og styreleder for Det Internasjonale Edvard Grieg Selskap, Njål Sparbo, sanger, Ricardo Odriozola, fiolinist, Knut Vaage, komponist, Arnulf Mattes, musikkviter og leder for Senter for Griegforskning, John Ehde, cellist. F.v. foran: Liv Elise Nordskog, sanger, Signe Bakke, pianist, Hilde Haraldsen Sveen, sanger og Torleif Torgersen, pianist. Alle er knyttet til det kunstneriske forskningsprosjektet '(Un)-Settling Sites and Styles', som ledes av Einar Røttingen. Mange fra dette prosjektet er involvert under åpningskonserten og som undervisere på workshopene under Grieg Now!

Åpent for alle
Mesteparten av det faglige innholdet i konferansen, med unntak av workshopene, er åpent for publikum. På programmet står blant annet foredraget «Rethinking Sonata Form in Grieg’s Instrumental Music med den anerkjente britiske forskeren Benedict Taylor, lørdag 26. oktober fra kl. 9. 00 - 10.00 i Gunnar Sævigs Sal. 

- Alle interesserte kan komme på konsertene eller følge med på undervisningen, sier Røttingen.

Konsertene inkluderer de aktive deltakerne og foregår i Gunnar Sævigs Sal på Griegakademiet, i Mariakirken og på konsertscenen Troldsalen og i Griegs villa på Troldhaugen. Konferansen innledes med en konsert torsdag 24. oktober kl. 13.00 i Gunnar Sævigs Sal og involverer forskere og utøvere fra Griegakademiet tilknyttet det kunstneriske forskningsprosjektet “(Un)-settling Sites and Styles: Performers in search of New Expressive Means” , sammen med Oslo Strykekvartett, som er spesielt invitert til konferansen. 

- Konserten lørdag ettermiddag blir også spennende. Da fremfører jazz- og komposisjonsstudenter ved Griegakademiet musikk de har laget med Grieg som utgangspunkt, sier Røttingen.

Grieg Now! avsluttes med en gratiskonsert i Troldsalen søndag 27. oktober kl. 14. Der musikk av både Grieg, Tveitt, Sæverud og Valen står på plakaten.