På bildet: Morten Sommerbakk og Lars Tuastad. 


Det var musikkterapeut Lasse Tuastad, førsteamanuensis ved Griegakademiet, som fikk Morten Sommerbakk inn i musikkterapi. De trengte en vokalist til bandet Gatas Evangelium, som hadde oppstått i etterkant av Tuastads doktorgradsarbeid knyttet til prosjektet Musikk i Fengsel og Frihet. Sommerbakk hadde drevet med musikk hele livet. Han sa ja til å være med. Det ble starten på en stor endring i livet hans. 

- Musikkterapi ble veien tilbake til et friskt hode. Det å stå på en scene og skrive tekster og få skryt for det, er balsam for sjelen. Det er noe med gleden og mestringsfølelsen, sier Sommerbakk, som i dag er rusfri og jobber som erfaringskonsulent i kommunen. 

- Hadde noen sagt det til meg for fire år siden hadde jeg ledd. De kunne like godt sagt at jeg skulle vinne 40 millioner i Lotto, sier han. 

Lytter til levd liv
Brukermedvirkning er hovedtema under POLYFON-konferansen 2019.

- Skolert kunnskap er vel og bra. Men vi brukere sitter på visdom. Vi har erfaring fra levd liv og har gått veien selv. Vi vet hva som har gjort oss godt og hvor skoen trykker. Det har skjedd en endring i ruspolitikken de siste årene. Gjennom å lytte til brukerne har vi fått en mer virkelighetsbasert behandling, mener Sommerbakk, som skal delta på konferansen med et konsertforedrag sammen med Lasse Tuastad. Bandet Gatas Evangelium har skiftet navn til Sommerbakk. De øver en gang i uken og opptrer i en rekke ulike sammenhenger. 

- Lasse er min mentor. Jeg takker ham og musikkterapien for at jeg fikk en ny sjanse i livet, sier Sommerbakk.

Lærte å spille som 39-åring
- Musikkterapi har gitt meg et nettverk og troen på meg selv. Det har gitt meg evnen til å uttrykke meg gjennom musikk og tekster, sier Bjarte Johansen, som er leder for erfaringsnettverket i POLYFON og erfaringskonsulent i MOT82-prosjektet. Dette er i dag blitt et permanent tilbud i Åsane bydel og byr blant mye annet på en åpen musikk-kafè for alle interesserte hver fredag ettermiddag i U82-huset. 

Johansen skal være med i panelet for psykisk helse og rus under konferansen, sammen med Lasse Tuastad og ha bidrag med professor Brynjulf Stige, som er leder for POLYFON-klyngen. Johansen brenner for og jobber hardt for at så mange som mulig skal få mulighet til å få musikkterapioppfølging innenfor psykiatrien

- Før jeg kom i behandling hadde jeg isolert meg fra andre mennesker og vært depressiv i et par år. Jeg fikk høre om musikkterapi gjennom min behandler på Bjørgvin DPS. Det virket litt hippieaktig for meg før jeg visste hva det var. Men musikkterapi har endret mitt liv. Den har gitt meg en stemme og en identitet, sier Johansen, som lærte seg å spille gitar først som 39-åring.

-Nå spiller jeg i band en gang i uken og tar frem gitaren som egenbehandling hver gang jeg har behov for det, sier han.

Bruker spør bruker
- Brukermedvirkning kan knyttes til aksjonsforskning. Vi øker kunnskapen om et felt, samtidig som kunnskapen gir positive forandringer for den det gjelder. I stedet for å bli forsket på, er brukeren medaktør i hele forskningsprosessen og er med på å lage planene, sier Lasse Tuastad, som sammen med Bjarte Johansen skal presentere et gryende forskningsprosjekt «Fra stigmatisering til involvering? – om stigma i musikkterapifeltene psykisk helse og rus» under konferansen.

Dette prosjektet har sitt utspring i en brukerevaluering av MOT82, der det kom fram at stigma er et tema brukerne er opptatt av. De ønsker ikke å bli sykeliggjort. 

-Vi arrangerte en konsert som hadde tittelen «Psykisk kan du være sjøl», men opplevde at deltakerne ikke ønsket å invitere venner til det. De vil være musikere, ikke psykisk syke, sier Tuastad.

Planen er å bruke «Bruker Spør Bruker»-metoden, der intervjuer utført av brukerrepresentanter vil utforske temaer som hvordan stigma oppleves, hva som kan bidra til å redusere stigma og hvilken rolle musikkterapi spiller i forhold til stigma i feltene psykisk helse og rus. 


Fakta:
POLYFON-konferanse foregår 19. november 2019 i Egget på Studentsenteret. Årets konferanse har brukermedvirkning som hovedtema. Påmeldingsfrist er 10. november 2019.  Se hele programmet og meld deg på her.

Det er kunnskapsklyngen POLYFON, som arrangerer konferansen. Griegakademiet, Universitetet i Bergen, koordinerer klyngen, som er ledet av professor Brynjulf Stige.

POLYFON arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for de brukerne som ønsker og trenger det. Samarbeidet fokuserer på tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling innen aktuelle tjenesteområder.

Deltakere i POLYFON er (i alfabetisk rekkefølge):

 • Bergen kommune
 • Bergensklinikken
 • Betanien/Solli/Voss DPS
 • Fjell kommune
 • Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Haukeland universitetssjukehus/Helse Bergen
 • Helseavdelinga i NORCE Norwegian Research Centre
 • Høgskulen på Vestlandet
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Partssamarbeid Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane fylkeskommune, Helse Førde, Høgskulen på Vestlandet (Fakultet for helse- og sosialfag) og Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane)
 • RKBU Vest – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (NORCE)
 • Stendi (tidligere Aleris Omsorg Norge)


POLYFON-konferansen er klyngens hovedarena for dialog og diskusjon om resultat og erfaringer, planer og visjoner. 

Les om musikkterapistudiet ved Griegakadmiet her.